Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Permís d'ocupació de l'espai públic per a filmacions

És necessari demanar un permís per fer fotografies o filmacions a la via pública en cas que s'hagi d'utilitzar un trípode o alguna instal·lació de característiques especials durant la realització dels treballs audiovisuals.

Depenent del tipus d'ocupació es podran obtenir dos tipus de permís.

Autorització bàsica d'ocupació de l'espai públic per a filmacions:

 • Aquest tipus de permís s'ha de sol·licitar com a molt tard, fins a 24 hores abans de la realització de les tasques.
 • Les tasques s'han de fer entre les 8:00 i les 22:00 hores del dia establert al permís.
 • Es pot fer servir un trípode com a màxim.
 • Hi pot haver un total de 10 persones com a màxim entre tècnics i actors.
 • No es poden fer servir vehicles al rodatge o la sessió fotogràfica.
 • No es pot tallar el trànsit ni mobilitzar cap element a la via.

Llicència d'ocupació de l'espai públic per a filmacions:

 • En el cas que les tasques que s'hagin de fer tinguin característiques diferents a les anteriors s'haurà de demanar una llicència i s'haurà d'estar inscrit prèviament al Registre d'empreses de Filmacions de l'Ajuntament de Barcelona.
 • La comunicació s'haurà de fer amb una antelació mínima de 5 dies hàbils.

Cal saber que:

 • Abans de sol·licitar la llicència d'ocupació de l'espai públic per a filmacions és necessari que efectueu l'autoliquidació de taxes de tràmits gestionats per la Guàrdia Urbana i realitzeu el seu pagament.
 • No es permet l'ús de drons en ciutats o sobre aglomeracions de persones a l'aire lliure, com ara parcs de ciutats, platges plenes de gent, camps de futbol., etc. Per tant, en cas de filmacions es podran utilitzar sempre que no sigui en zones urbanes. En aquest enllaç trobarà informació addicional sobre aquest tema.

Per filmar o fotografiar espais tancats o parcs de la ciutat cal consultar el tràmit Permís de filmació i fotografia a diversos parcs i espais tancats de la ciutat.

Atenció

Us informem que,  per causes tècniques, temporalment  no està disponible l’alta de les llicències d’ocupació de l’espai públic per a filmacions pel Portal de Tràmits. Mentre persisteixi la incidència s’haurà de realitzar la tramitació d'aquests permisos mitjançant el correu electrònic GU_OIT_FILMACIONS@bcn.cat

Si que està disponible la tramitació telemàtica de les autoritzacions bàsiques d'ocupació de l'espai públic per a filmacions.

Disculpeu les molèsties que aquest fet us pugui causar.

Com tramitar

Amb certificat digital
Sense certificat digital
Què podeu fer?

Abans de sol·licitar la Llicència d'ocupació de l'espai públic per a filmacions és necessari que efectueu l'autoliquidació de taxes de tràmits gestionats per la Guàrdia Urbana i realitzeu el seu pagament.

Podeu finalitzar el tràmit per internet per a sol·licitar la Llicència d'Ocupació de l'espai públic per a filmacions: emplenar el formulari, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar la sol·licitud per internet.

Aquest tipus de llicència s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 5 dies hàbils (comptats de dilluns a divendres).

Un cop presentada la sol·licitud per internet i fins que l'Ajuntament no hagi resolt la concessió o denegació de la llicència, podeu enviar els arxius corresponents a la documentació necessària per al tràmit, si no ho vau fer en presentar la sol·licitud.

A més, podeu demanar que s'anul·li la sol·licitud presentada per internet (un cop concedit el permís o en termini de resolució), fins al dia abans de la data que vau indicar com a la destinada a les tasques de filmació o fotografia. D'aquesta manera el tràmit quedarà sense cap efecte.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per sol·licitar la Llicència d'Ocupació de l'espai públic per a filmacions ho heu de fer amb Certificat Digital i heu d'estar inscrits prèviament al Registre Municipal d'empreses de Filmacions.

En el cas que les tasques que heu de fer tinguin característiques de l'autorització bàsica, per demanar el permís per internet heu de seguir el procediment d'aquest mateix tràmit que indica com es tramita sense certificat digital.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal.

 1. Seleccioneu una opció:

  • Sol·licitud del permís: per tramitar la sol·licitud de la llicència.
  • Adjuntar documents: per enviar els arxius de la documentació justificativa necessària, si no ho vau fer en presentar la sol·licitud per internet
  • Petició d’anul·lació: per demanar l’anul·lació d’una sol·licitud presentada per internet.
 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit i confirmeu les dades.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s’acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

I després...

 • Una vegada se us concedeixi la llicencia la rebreu per correu electrònic. En cas contrari, rebreu la resolució corresponent.
 • El dia dels treballs haureu de tenir el permís en el lloc de les tasques per si us el demanen.
 • Posteriorment, l'Ajuntament us enviarà per correu postal el document per pagar la taxa per la utilització privativa del domini públic.
 • A més, si durant el rodatge o filmació s'ha fet necessària la intervenció d'agents de la Guàrdia Urbana, també rebreu per correu postal el document per fer el pagament de les taxes corresponents.
Qui ho pot demanar?

Les empreses productores de filmacions i fotografies, o la persona que les representi, que estiguin inscrites al Registre d'Empreses de Filmacions de l'Ajuntament de Barcelona.

Documentació

Per a l'Autorització bàsica d'ocupació només cal que la persona responsable s'identifiqui amb el NIF, adreça i telèfon de contacte.

Per a la Llicència d'Ocupació de l'Espai Public:

 • Document que especifiqui les dades d'identificació de l'empresa.
 • Fitxa de localització de rodatge facilitada per l'Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana o per Barcelona/Catalunya Film Comission. 
 • Còpia del comprovant de l'autoliquidació pagada o, si s'escau, del justificant de l'exempció /no subjecció al pagament de la taxa.

-En el cas d'exempció de pagament caldrà aportar còpia del document acreditatiu de què la petició prové d'una administració pública.

-En el cas de no subjecció al pagament caldrà aportar còpia de l'escrit del centre d'ensenyament reglat, degudament signat, on consti que es demana el permís com exercici acadèmic i amb el segell del centre.

Dates
 • L'autorització bàsica d'ocupació s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 24 hores.
 • La Llicència d'Ocupació s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 5 dies hàbils (comptats de dilluns a divendres). 
Preu

  Per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis:

  Rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa, amb independència del pagament d'altres serveis que es requereixin i amb l'autorització municipal prèvia:

  • Per cada dia o fracció: 593,78 euros

  Realització de maquetes i sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa, independentment del pagament d'altres serveis que requereixin autorització municipal prèvia:

  • Per cada dia i fracció: 332,72 euros

  Per la prestació de serveis de la Guàrdia Urbana amb motiu de tasques relacionades amb la càrrega i descàrrega de materials o d'altres treballs, quan s'ocupa la via pública:

  • per agent i hora diürna: 45,39 euros
  • per agent i hora nocturna o festiva: 50,90 euros                                         
Organisme responsable
Darrera actualització  04 / 12 / 2018