Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció ensenyaments artístics: Arts Plàstiques i Disseny grau mitjà i superior

Preinscripció i matriculació als centres públics i privats concertats per als nivells postobligatoris: Ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny.

Aquests ensenyaments comprenen:

 • Cicles de formació específica de grau mitjà
 • Cicles de formació específica de grau superior

La superació d'un cicle de formació específica de grau mitjà dóna dret a obtenir el títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny de l'especialitat corresponent d'una família professional.

La superació d'un cicle de formació específica de grau superior dóna dret a l'obtenció del títol de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny de l'especialitat corresponent d'una família professional.

Atenció

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula consulteu el web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Qui ho pot demanar?

Per accedir als cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat/ada en educació secundària o equivalent i acreditar les aptituds per a cursar-los, mitjançant la superació d'una prova d'accés.

Les altres titulacions equivalents que donen accés als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà són:

 • Disposar de la titulació de tècnic/a auxiliar (FP-1) o de tècnic/a. 
 • Haver superat els dos primers cursos de BUP. 
 • Haver superat els tres cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics.
 • Haver superat d'altres estudis equivalents.

Per accedir als cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny cal tenir títol de batxiller, o equivalent, i acreditar les aptituds per a cursar-los mitjançant la superació d'una prova d'accés. 

Les altres titulacions equivalents que donen accés als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior són: 

 • Disposar de la titulació de tècnic/a especialista (FP-2) o de tècnic/a superior 
 • Disposar de la titulació de graduat/ada d'arts aplicades i oficis artístic 
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.
 • Haver superat d'altres estudis equivalents.                              
Documentació
 • Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud i de l'alumne en cas que sigui major d'edat. 
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a  la filiació, si l'alumnat és menor d'edat. L'alumnat estranger podrà acreditar les dades d'identificació i filiació amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del seu país d'origen.  
 • Certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes als estudis que donen dret a l'exempció de la prova d'accés, si és el cas, o de la qualificació de la prova d'accés.
 • En el cas d'alumnat procedent d'estudis estrangers, cal presentar una resolució de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat que estableixi la qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents al batxillerat cursats a l'estranger. 
Dates

Curs 2018/2019

Grau Mitjà:

 • Preinscripció: del 14 al 24 de maig de 2018, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins el 28 de maig de 2018.
 • Publicació llista de sol·licituds provisional: 5 de juny de 2018.
 • Termini de reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2018.
 • Publicació llista sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018.
 • Sorteig número desempat: 14 de juny de 2018 a les 11 hores.
 • Publicació llista de sol·licituds definitiva: 18 de juny de 2018.
 • Publicació d'oferta final: 29 de juny de 2018.
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2018.
 • Matriculació: del 4 al 11 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Grau Superior:

 • Preinscripció: del 29 de maig al 7 de juny de 2018, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins l'11 de juny de 2018.
 • Publicació llista de sol·licituds provisional: 27 de juny de 2018.
 • Termini de reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2018.
 • Publicació llista sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2018.
 • Sorteig número desempat: 6 de juliol de 2018.
 • Publicació llista de sol·licituds definitiva: 10 de juliol de 2018.
 • Publicació d'oferta final: 16 de juliol de 2018.
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llistes d'espera: 17 de juliol de 2018.
 • Matriculació: del 18 al 23 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
Preu

  Cada centre facilita informació del cost de matriculació dels alumnes inscrits, si n'hi ha.

Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 04 / 2018