Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció ensenyaments artístics: grau professional de Música i Dansa

Preinscripció i matriculació per cursar ensenyaments professionals de grau mitjà de música o dansa.

La superació dels ensenyaments professionals de música o de dansa dóna dret al títol professional corresponent a l'especialitat cursada i a obtenir el títol de batxiller, si se superen les matèries comunes de batxillerat.

Atenció

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula consulteu el web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació demanada, en el centre on voleu fer la prova

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal fer una prova específica d'accés al centre escollit.

La inscripció a la prova específica i la preinscripció en el centre escollit s'ha de formalitzar mitjançant una única sol·licitud que cal emplenar i presentar, amb la documentació necessària,  en el centre on es vol fer la prova.

Es poden presentar d'altres sol·licituds de preinscripció a centres diferents al de prova, sense que es consideri duplicitat.

Formalitzar la matrícula en el període establert. En cas de no fer-ho, es  consideraria que es renuncia a la plaça.

Qui ho pot demanar?

La normativa vigent no estableix limitació d'edat per a la inscripció als centres. 

Per accedir al grau professional de música i al grau professional de dansa (sis cursos acadèmics), cal superar la prova específica d'accés plantejada per conèixer el grau de maduresa, les condicions, els coneixements i la capacitat de l'alumne/a per iniciar aquests estudis.

Documentació

Si l'alumne/a és major d'edat: 

 • Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat stranger.

Si l'alumne/a és menor d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d'identitat, passaport o llibre de família del país d'origen).
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

Documentació acadèmica 

 • Certificat acadèmic de la qualificació de la prova d'accés o 
 • Certificat acadèmic de la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés).
 • Si cal, certificat acadèmic de la qualificació de la prova específica.                                                                         
Dates

Curs 2018/2019:

 • Preinscripció: del 4 al 16 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • Matrícula: del 25 al 29 de juny de 2018, ambdós inclosos.
 • Cada centre publica al seu tauler d'anuncis l'oferta de places, la data del sorteig del número de desempat, les dates de publicació de la llista provisional de sol·licituds, el termini per fer reclamacions, la llista definitiva d'admesos.
Preu

  Cada centre facilita informació del cost de matriculació dels alumnes inscrits, si n'hi ha.

Organisme responsable
Darrera actualització  10 / 04 / 2018