Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta de l'estat de la tramitació de la inscripció en el Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

El tràmit us permet fer el seguiment dels diferents estats de la tramitació de la sol·licitud d'inscripció al Registre fins al moment que es produeixi l'alta al Registre de Sol·licitants d'Habitatge o la denegació si és el cas.

Els estats de la tramitació de la sol·licitud d'inscripció són els següents:

  • En elaboració: la sol·licitud està sent emplenada en el sistema informàtic. No es troba inscrita al Registre d'Habitatge.
  • Confirmada: S'ha emplenat ja la sol·licitud i ha estat confirmada pel ciutadà i no és editable. No es troba inscrita al Registre d'Habitatge.
  • En tràmit: S'ha rebut la sol·licitud i s'ha registrat, es troba en estudi per a la seva resolució. No es troba inscrita al Registre d'Habitatge.
  • Acceptada: S'han superat amb èxit les validacions i requisits. Sol·licitud inscrita en el Registre d'Habitatge.
  • Denegada: No han superat amb èxit les validacions i requisits. No es troba inscrita en el Registre d'Habitatge.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu consultar l'estat de la vostra inscripció al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per a efectuar aquesta tramitació és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

  • El dia de la cita faciliteu les dades i us informaran en quin estat es troba la vostra sol·licitud d'inscripció al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona.

Qui ho pot demanar?

Les persones que hagin iniciat i confirmat la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona.

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  10 / 04 / 2019