Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia per a activitats de venda no sedentÓria a la Fira d'Artesania de l'Av.Portal de l'└ngel

Concurs per atorgar les llicències per a activitats de venda no sedentària i/o d'altres activitats a l'Avinguda del Portal de l'Àngel de Barcelona.

Aquestes activitats tindran una durada màxima de 14 dies.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Consulteu les bases i la normativa de regulació de les activitats que estan disponibles al web del Districte de Ciutat Vella.

Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida a les bases, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Ciutat Vella o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Pl. Sant Miquel.

Qui ho pot demanar?

Els requisits s'especifiquen a les bases de les diferents convocat˛ries.

Qualsevol associaciˇ que acompleixi els requisits exigits a les bases de la convocat˛ria.

Documentaciˇ

La documentació s’ha de presentar en dos sobres tancats, designats amb els números 1 i 2.

 • Sobre núm. 1: Documentació administrativa
 • Sobre núm. 2: Documentació tècnica

Els sobres, el contingut dels quals es pot consultar a l'apartat "Documentació a presentar" de les bases de la convocatòria, hauran d’anar signats tant per l’Associació com per l’artesà que es presenta.

On es pot fer?
Dates

Convocatòria 2017-2018:

Publicació de l'aprovació inicial de les bases de la convocatòria: BOPB del 13 d'octubre de 2017.

Període d'exposició pública per presentar al·legacions: 15 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació.

Publicació de l'aprovació definitiva de les bases de la convocatòria: BOPB del 14 de novembre de 2017.

Publicació de les bases aprovades definitivament, incorporant la correcció dels error materials: BOPB del 22 de novembre de 2017.

Presentació de sol·licituds: del 15 al 28 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Preu

  La quantia de la taxa estarà determinada pel següent polinomi:

  PB x S x T x FCC x FCA

  PB (Preu Bàsic):  0,4966 euros

  (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament).

  T (Temps en dies de l'aprofitament), sempre que no s'estableixi una durada mínima. Quan la llicència o autorització es concedeixi per mesos, trimestres, festes o vigílies durant l'any, semestres, temporada o per any, es considerarà, pel càlcul de la quota, respectivament, els mesos de 30 dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigílies de 128 dies, els semestres o temporada de 180 dies i els anys de 360 dies. els altres casos, el càlcul de la quota es farà pel nombre de dies d'ocupació efectiva.

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons les següents categories:

  • Categoria del carrer A factor corrector 5
  • Categoria del carrer B factor corrector 3
  • Categoria del carrer C factor corrector 1,75
  • Categoria del carrer D factor corrector 1,25
  • Categories carrer E,F,Z industr. factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de l'Aprofitament):

  • Fira tradicional 2
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  22 / 11 / 2017