Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Baixa o modificació de dades del Registre de vehicles de mobilitat personal (VMP) bicicletes i cicles de més de dues rodes a la ciutat de Barcelona

Les persones propietàries de vehicles donats d'alta en el Registre de vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes de la ciutat de Barcelona poden:

  • Sol·licitar la baixa del Registre d’un vehicle per a ús particular o destinat a desenvolupar una activitat d'explotació econòmica.
  • Sol·licitar la baixa del Registre per cessament d’una activitat d'explotació econòmica (baixa de tots els vehicles associats a l’activitat).
  • Comunicar la modificació de dades.

Cal saber que, en el cas de vehicles registrats destinats a desenvolupar una activitat d’explotació econòmica, quan la modificació de dades respongui al traspàs de l’activitat serà necessari tornar a formalitzar el registre accedint al tràmit Registre de vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes a la ciutat de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos al punt d’atenció ciutadana de B:SM per sol·licitar la baixa del Registre, bé d’un vehicle o de la totalitat dels vehicles associats a una activitat d’explotació econòmica que cessa, o per comunicar qualsevol modificació en les dades que hi constin.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per evitar desplaçaments innecessaris es recomana enviar prèviament un correu electrònic a registrevmp@bsmsa.cat amb l'assumpte "Sol·licitud baixa/ Modificació dades VMP” on caldrà indicar el número de registre del vehicle o vehicles que es volen donar de baixa o comunicar la modificació de dades.

I després...

Posteriorment es contactarà amb la persona interessada per comunicar, en cas que sigui necessari, si cal adreçar-se al Punt d’Atenció Ciutadana de B:SM per finalitzar el tràmit, així com si cal aportar documentació complementària que justifiqui la baixa o la comunicació de variació de dades.

Qui ho pot demanar?

Poden fer el tràmit aquelles persones físiques o jurídiques propietàries de vehicles que constin en el Registre de vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes de la ciutat de Barcelona.

Documentació

Caldrà proporcionar el número de registre del vehicle o vehicles que es volen donar de baixa o comunicar-ne la modificació de dades.

On es pot fer?
Dates

El tràmit es pot fer en el moment en què es necessiti.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  27 / 03 / 2019