Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Programa psicoeducatiu per a menors d'edat denunciats per consum de drogues

Programa de tractament psicoeducatiu per a menors d'edat entre 14 i 17 anys residents a Barcelona denunciats per consum de drogues que acceptin voluntàriament rebre atenció i no fer front a les sancions establertes per aquests casos.

El Servei d'Orientació sobre drogues de l'Agència de Salut Pública (SOD) és l'encarregat de portar a terme el programa.

El que es pretén és que els menors assumeixin la seva responsabilitat en la comissió d'aquest tipus d'infraccions, que es comprometin a canvis concrets de comportament i que s'autoevaluïn amb l'ajuda dels especialistes.

Com tramitar

Telef˛nic
QuŔ podeu fer?

Podeu contactar amb el Servei d'Orientació sobre Drogues per demanar una entrevista

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Quan la Guàrdia Urbana o Mossos d'Esquadra denuncien al menor per infracció de l'article 36.16 de la Llei orgànica 4/12015 de 30  de març de Protecció de la Seguretat Ciutadana, lliuren als progenitors o tutors del menor un full informatiu que diu el següent:

  • Que el menor pot realitzar un programa psicoeducatiu com a mesura alternativa a la incoació del procediment administratiu sancionador corresponent.
  • Que si el menor desisteix o no compleix amb el programa, la Direcció General de la Policia incoarà el procediment sancionador en relació amb l'esmentada infracció administrativa
  • En el termini màxim de 15 dies hàbils, els pares, tutors o representants legals hauran de contactar per telèfon o e-mail amb el Servei d'Orientació sobre Drogues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i concertar una entrevista, en la qual el menor haurà d'anar acompanyat, com a mínim, d'un dels pares, tutors o representant.
  • El/la menor no es podrà acollir a l'esmentat programa psicoeducatiu si ha estat sotmés en alguna altra ocasió a una mesura alternativa com l'esmentada, o ha deixat de complir una d'aquestes mesures després d'haver d'haver acceptat sotmetre-s'hi.

La no acceptació d'inclusió en el programa o l'abandonament d'aquest un cop iniciat, suposa la incoació del procediment sancionador corresponent i l'aplicació de la sanció que, en aquests casos pot ser d'entre 601,01 i 30.000 euros.

Qui ho pot demanar?

Menors d'edat entre 14 i 17 anys residents a Barcelona que hagin estat denunciats per consum de drogues

Els menors reincidents o que hagin participat en el programa prŔviament no podran beneficiar-se de l'anulĚlaciˇ de sancions per aquest sistema.

On es pot fer?
Preu

    Programa gratuït

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  28 / 12 / 2018