Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat negatiu d'inscripciˇ al Registre de Parelles Estables

Document que acredita que la persona sol·licitant no consta inscrita com a membre d'una parella de fet o estable al Registre de Parelles Estables de l'Ajuntament de Barcelona.

Atenciˇ

La Comissió de Govern de data 21 de desembre de 2011, ha acordat la supressió del Registre Municipal d'Unions Civils de l'Ajuntament de Barcelona creat l'any 1994 i deixar sense efecte la seva normativa reguladora per a noves inscripcions.

Es considera parella estable quan dues persones conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial:

  • durant més de dos anys ininterromputs
  • o si durant la convivència tenen un fill en comú
  • o si formalitzen la relació en escriptura pública.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: empleneu el formulari per generar la sol·licitud i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

  1. Empleneu el formulari.

  2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

    Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics  perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  3. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

Rebreu el certificat per correu postal al vostre domicili.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que necessiti acreditar no estar inscrita al Registre Municipal d'Unions Civils de l'Ajuntament de Barcelona.

Dates

En qualsevol moment.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats