Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Auxili per defunció de la Seguretat Social

És un ajut econòmic que es reconeix a qui hagi pagat les despeses d'enterrament d'un familiar.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal anar a qualsevol oficina d'atenció i informació de la Seguretat Social, omplir el full de sol·licitud i lliurar la documentació requerida. Per a més informació consulteu el web de la Seguridad Social.

Qui ho pot demanar?

La persona que hagi pagat les despeses de l'enterrament. Excepte que es provi el contrari seran:

 • el cònjuge
 • la parella de fet
 • els fills
 • els familiars que hagin conviscut amb la persona difunta.
 • Qualsevol altra persona que s'hagi fet càrrec de les despeses del sepeli.

El sol·licitant s'ha de trobar d'alta o en situació assimilada a la Seguretat Social, o percebent subsidi d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o maternitat o ser pensionista d'incapacitat o jubilació del nivell contributiu.

Documentació

Original de la documentació següent:

 

 • DNI, passaport o/i NIE (en el cas d'estrangers)
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si és el cas, o del sol·licitant menor d'edat.

 

Original i fotocòpia:

 • Certificat de defunció
 • Llibre de família (si hi ha parentiu entre el sol·licitant i el difunt)
 • Volant de convivència amb el difunt de la parella de fet i dels parents que no siguin el cònjuge i els fills menors.
 • Document acreditatiu d'haver pagat les despeses del sepeli (només en el cas que no hi hagi parentiu entre el sol·licitant i el difunt)
On es pot fer?
Dates

S'ha de sol·licitar dins dels cinc anys posteriors a la data de la defunció.

Preu

  L'auxili per defunció consta d'un únic pagament de 46,50 euros.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 06 / 2018