Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia de divisiˇ horitzontal d'un immoble

Llicència necessària per a poder dividir una propietat vertical quan no existeix una llicència antiga o quan existeix però no empara el mateix número d'entitats que es volen dividir.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet per demanar la llicència o bé per aportar documentació a un expedient en curs: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

El departament gestor:

 • revisarà la documentació aportada i, si detecta alguna mancança, ho notificarà al sol·licitant, per tal que ho pugui esmenar.
 • posteriorment, contactarà amb el sol·licitant perquè passi a recollir la llicència i la liquidació corresponent de la taxa per la prestació de serveis urbanístics o bé, en els casos que procedeixi, notificarà la seva denegació.
Qui ho pot demanar?

El propietari de l'immoble o el seu representant autoritzat.

Documentaciˇ

Per sol·licitar la llicència:

 • Documentació que demostri l'ús d'habitatge amb anterioritat a l'any 1984 (contracte lloguer anterior a 1984...).
 • Dos jocs d'aixecament de plànols signat i amb núm. col·legiat (a Ciutat Vella tres jocs).
 • Escriptura proforma de les entitats objecte de la divisió horitzontal, feta pel notari.
 • Certificat del Registre de la Propietat (no s’admet nota simple) amb declaració d'obra nova o, si no en consta, amb la descripció i la situació actual de les entitats objecte de la divisió.
 • Certificat tècnic signat i amb número de col·legiat conforme els habitatges compleixen amb els criteris que determina el Decret d'habitabilitat pels habitatges de segona ocupació.

Per aportar documentació a un expedient en curs:

 • La documentació requerida en la notificació. Caldrà indicar el número d'expedient amb format AAEXXXXX (on "AA" són els dos darrers números de l'any en curs i "X" els cinc números de l'expedient).
Dates

Termini de resolució de la llicència: un mes.

Termini per presentar documentació complementària a un expedient en curs: 10 dies hàbils comptats del dia següent al de la recepció de la  notificació.

Preu

  Per la tramitació de cada expedient de llicència de parcelació o de llicència de constitució o modificació de règim de propietat horitzontal: 705,00 euros

   

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  19 / 05 / 2017