Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia de divisiˇ horitzontal d'un immoble

Llicència necessària per a poder dividir una propietat vertical quan no existeix una llicència antiga o quan existeix però no empara el mateix número d'entitats que es volen dividir.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet per demanar la llicència o bé per aportar documentació a un expedient en curs: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

El departament gestor:

 • revisarà la documentació aportada i, si detecta alguna mancança, ho notificarà al sol·licitant, per tal que ho pugui esmenar.
 • posteriorment, contactarà amb el sol·licitant perquè passi a recollir la llicència i la liquidació corresponent de la taxa per la prestació de serveis urbanístics o bé, en els casos que procedeixi, notificarà la seva denegació.
Qui ho pot demanar?

El propietari de l'immoble o el seu representant autoritzat.

Documentaciˇ

Per sol·licitar la llicència:

 • Documentació que demostri l'ús d'habitatge amb anterioritat a l'any 1984 (contracte lloguer anterior a 1984...).
 • Dos jocs d'aixecament de plànols signat i amb núm. col·legiat (a Ciutat Vella tres jocs).
 • Escriptura proforma de les entitats objecte de la divisió horitzontal, feta pel notari.
 • Certificat del Registre de la Propietat (no s’admet nota simple) amb declaració d'obra nova o, si no en consta, amb la descripció i la situació actual de les entitats objecte de la divisió.
 • Certificat tècnic signat i amb número de col·legiat conforme els habitatges compleixen amb els criteris que determina el Decret d'habitabilitat pels habitatges de segona ocupació.

Per aportar documentació a un expedient en curs:

 • La documentació requerida en la notificació. Caldrà indicar el número d'expedient amb format AAEXXXXX (on "AA" són els dos darrers números de l'any en curs i "X" els cinc números de l'expedient).
Dates

Termini de resolució de la llicència: un mes.

Termini per presentar documentació complementària a un expedient en curs: 10 dies hàbils comptats del dia següent al de la recepció de la  notificació.

Preu

  Per la tramitació de cada expedient de llicència de parcelació o de llicència de constitució o modificació de règim de propietat horitzontal: 705,00 euros

   

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2019