Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Devolució de tributs municipals, multes i preus públics pagats a l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet demanar a l'Ajuntament que retorni l'import pagat de tributs municipals, multes i preus públics.

La devolució es farà sempre mitjançant transferència bancària.

Atenció

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podreu realitzar íntegrament aquest tràmit per internet, si el realitzeu a través de la Carpeta del Professional i demaneu la representació del vostre client.

L'Ajuntament us ofereix un servei de recepció d'avisos per SMS al telèfon mòbil per informar-vos de què ha ordenat que es faci efectiva la devolució, independentment de si l'heu presentat presencialment o per internet. Per gaudir d'aquest servei només cal que feu la subscripció mitjançant la Carpeta del Ciutadà o la Carpeta de les Empreses i Entitats. Tant la subscripció al servei com la recepció dels SMS són gratuïtes.

Com tramitar

Amb certificat digital
Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per generar la sol·licitud i imprimir-la per continuar el tràmit de manera presencial o per correu postal.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Empleneu el formulari, confirmeu les dades i imprimiu el document resultant.

I després...

 • Signeu el full de sol·licitud de devolució.
 • Per validar les dades bancàries podeu triar una de les dues opcions:

1. Adjuntar amb aquesta sol·licitud, fotocòpia d'algun dels documents següents:

-De qualsevol rebut domiciliat bancàriament corresponent al mes anterior a la data en què s'aporti aquest document, on consti clarament que el titular del compte és el mateix titular dels rebuts a retornar.

-De la primera pàgina de la llibreta d'estalvis, on consti clarament que el titular del compte és el mateix titular dels rebuts a retornar.

2. Anar a l'entitat bancària i que us validin les dades bancàries amb el segell de l'entitat.

 • Si les dades bancàries facilitades pertanyen a una entitat financera que només opera per internet, demaneu al banc que us enviï un missatge de correu electrònic que indiqui el dia de presentació de la sol·licitud, el nom i cognoms de la persona que sol·licita la devolució i el número de compte bancari. Aquest document l'haureu de presentar amb el full de sol·licitud de devolució.
 • A continuació, envieu el full de sol·licitud de devolució i la documentació necessària per correu postal a l'Institut Municipal d'Hisenda.Si ho preferiu, també podeu presentar-ho tot a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • Una vegada aprovada la devolució, rebreu l'import per transferència bancària. En cas contrari, rebreu la corresponent resolució.
Qui ho pot demanar?

La persona titular del pagament amb dret a devolució.

Documentació

El formulari us indicarà quina documentació haureu d'aportar en funció del vostre cas.

Si heu triat validar les dades bancàries sense desplaçament a l'entitat bancària, caldrà que adjunteu fotocòpia d'algun dels documents següents:

 • De qualsevol rebut domiciliat bancàriament corresponent al mes anterior a la data en que s'aporti aquest document, on consti clarament que el titular del compte és el mateix titular dels rebuts a retornar.
 • De la primera pàgina de la llibreta d'estalvis, on consti clarament que el titular del compte és el mateix titular dels rebuts a retornar.

A més, en cas de defunció de la persona titular del rebut del tribut o de la multa amb dret a devolució, haureu d'aportar:

 • Fotocòpia del NIF de l'hereu o l'hereva que sol·licita la devolució.
 • Fotocòpia de l'escriptura d'acceptació d'herència.
Dates

El dret a sol·licitar la devolució d'ingressos prescriu als 4 anys des de la data de l'ingrés.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  11 / 03 / 2019