Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Devolució de tributs municipals, multes i preus públics pagats a l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet demanar a l'Ajuntament que retorni l'import pagat de tributs municipals, multes i preus públics.

La devolució es farà sempre mitjançant transferència bancària.

Atenció

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podreu realitzar íntegrament aquest tràmit per internet, si el realitzeu a través de la Carpeta del Professional i demaneu la representació del vostre client.

L'Ajuntament us ofereix un servei de recepció d'avisos per SMS al telèfon mòbil per informar-vos de què ha ordenat que es faci efectiva la devolució, independentment de si l'heu presentat presencialment o per internet. Per gaudir d'aquest servei només cal que feu la subscripció mitjançant la Carpeta del Ciutadà o la Carpeta de les Empreses i Entitats. Tant la subscripció al servei com la recepció dels SMS són gratuïtes.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la devolució de tributs municipals, multes i preus públics pagats a l'Ajuntament.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

1. Anar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà o a l'Institut Municipal d'Hisenda.

2. Signeu el full de sol.licitud de devolució i porteu-lo a la vostra entitat financera per tal que us el segellin. Cal fer constar el NIF del sol.licitant.

Adjuntar el justificant de l'ingrés indegut. En el cas d'haver efectuat el pagament dues vegades, adjuntar una fotocòpia d'un dels rebuts pagats i el rebut original del pagat indegudament.

3. Si la persona titular del compte bancari no és la mateixa que la persona titular del rebut cal adjuntar:

  • n el cas de defunció del titular del rebut, escriptura d'acceptació
d'herencia i NIF de l'hereu que sol.liciti la devolució.
  • i no es presenta la documentació mencionada no podrà efectuar-se la
devolució sol.licitada.

4. Lliurar la sol.licitud a qualsevol registre de l'Ajuntament.

Si les dades bancàries facilitades pertanyen a una entitat financera que només opera per Internet, caldrà que el banc us enviï un correu electrònic que indiqui el dia de la presentació de la sol.licitud,el nom i cognom de la persona sol.licitant i el número de compte bancari per tal de certificar que aquest pertany a la mateixa persona titular de la devolució. Aquest document s'haurà d'adjuntara la sol.licitud.

A continuació, envieu el full de sol.licitud i la documentació necessària per correu postal a l'Institut Municipal d'Hisenda.

Si ho preferiu, també podeu presentar l'imprès i la documentació a qualsevol registre municipal.

Posteriorment rebreu, un cop revisada i estimada la sol.licitud, la devolució de l'import mitjançant transferència bancària.

L'Ajuntament us ofereix un servei de recepció d'avisos per SMS al telèfon mòbil per informar-vos de què ha ordenat que es faci efectiva la devolució, independentment de si l'heu presentat presencialment o per internet.

Per gaudir d'aquest servei només cal que feu la subscripció mitjançant la Carpeta del Ciutadà o la Carpeta de les Empreses i Entitats del Portal de Tràmits. Tant la subscripció al servei com la recepció dels SMS són gratuïtes.

I després...

  • Posteriorment rebreu, un cop revisada i estimada la sol·licitud, la devolució de l'import mitjançant transferència bancària.
Qui ho pot demanar?

El titular del rebut pagat indegudament.

Els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran d'utilitzar els mitjans telemàtics, a través del web de l'Institut Municipal d'Hisenda www.bcn.cat/hisenda o del Portal de tràmits de l'Ajuntament.

Documentació

Adjuntar el justificant de l'ingrés. En el cas d'haver efectuat el pagament dues vegades, cal adjuntar una fotocòpia d'un dels rebuts pagats i el rebut original del pagat indegudament.

En el cas de defunció del titular, escriptura d'acceptació d'herència i NIF de l'hereu que sol.liciti la devolució. Si no es presenta la documentació mencionada no podrà efectuar-se la devolució sol.licitada.

On es pot fer?
Dates

El dret a sol·licitar la devolució d'ingressos prescriu als 4 anys des de la data de l'ingrés.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  11 / 03 / 2019