Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat digital idCAT

L'idCAT és un certificat digital emès per l'Agència Catalana de Certificació CATCert que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques i garanteix la identitat dels ciutadans mitjançant una signatura electrònica.

Amb l'idCAT els ciutadans poden accedir als serveis més avançats de tramitació del portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona, com la Carpeta del Ciutadà, i realitzar tràmits d'altres administracions com ara presentar la declaració de l'IRPF amb tota la seguretat jurídica i tècnica. L'idCAT també permet signar correus electrònics i formularis web.

L'Ajuntament de Barcelona expedeix el certificat digital idCAT i les seves renovacions a les oficines d'atenció ciutadana. Abans de la seva caducitat, Catcert us enviarà una carta informant que el certificat és a punt de caducar i com heu de fer per renovar-lo.

L'accés al certificat digital està protegit amb una clau secreta (PIN).

El certificat digital Idcat es pot instal·lar també en un dispositiu mòbil: ios o android. Consulteu com es pot instal·lar i d'altres usos que pot tenir el certificat a la web de Catcert.

És recomanable consultar el web de suport al usuari https://www.aoc.cat/portal-suport/idcat/idservei/idcat/

Atenció

A causa de l'actualització de sistemes informàtics, el canal telemàtic d'aquest tràmit no es troba disponible. Podeu obtenir el certificat digital idCAT directament accedint al web del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per sol·licitar el certificat digital i posteriorment continuar el tràmit de manera presencial o bé podeu descarregar-vos el certificat si ja disposeu de la paraula de pas necessària.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Seleccioneu una opció: 

  • Sol·licitud de l’idCat
  • Descàrrega de l’idCat, prèviament caldrà haver efectuat la sol·licitud.
 2. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I després...

 • En el cas d'haver escollit l'opció "Sol·licitud l'idCat", serà necessari concertar cita prèvia a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana accedint a aquest enllaç. El dia de la cita, adreceu-vos a l'oficina escollida  amb la documentació necessària per fer la tramitació. Consulteu el canal presencial d'aquest mateix tràmit.
 • Si heu escollit l'opció "Descàrrega de l'idCat" podreu instal·lar en el vostre ordinador, el certificat idCAT, així com el programari necessari per al seu correcte funcionament. Recordeu que caldrà fer la instal·lació en el mateix aparell en què, prèviament, vàreu fer la sol·licitud.
Tingueu a mà
 • Dades de la persona sol·licitant
 • Nom, cognoms, número de document d'identificació i adreça de correu electrònic.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d'edat.

La validació del certificat digital davant de l'entitat de registre col·laboradora l'ha de fer obligatòriament la persona titular del certificat.

Excepcionalment, ho pot demanar una altra persona en nom del titular amb la sol·licitud del certificat digital legitimada mitjançant una acta notarial.

Documentació

Per a realitzar la sol·licitud no cal aportar documentació.

En el moment d'adreçar-vos a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana caldrà aportar: 

Documentació general:

 • Original i fotocòpia (sense retallar) del document d'identificació personal.

Documentació segons el cas:

a)    Persones amb discapacitat que pateixin una incapacitat per a signar (tant si es presenta a l’OAC la persona discapacitada com si no):

 • Original i còpia del document d’identificació personal de la persona interessada.
 • Original i còpia del document d’identificació personal de la persona que signarà.
 • Original i còpia de l’acta notarial per a realitzar aquest tràmit específic.**

b)    Persones amb un representant:

 • Original i còpia del document d’identificació personal de la persona interessada.
 • Original i còpia del document d’identificació personal del representant.
 • Original i còpia de l'acta notarial per a realitzar aquest tràmit específic.**

** La persona interessada ha d'anar al notari amb la sol•licitud del certificat digital, perquè el notari faci una acta en què doni fe que la persona sol•licitant del certificat es presenta davant d'ell, amb una segona persona que serà la que farà el tràmit d'anar a l'entitat de registre. 

Aclariments sobre el document d’identificació personal:

S’accepta la presentació de qualsevol dels documents que es relacionen a continuació, que han d’estar vigents:

 • NIF (DNI amb lletra)
 • DNI d'altres països*
 • Passaport*
 • NIE (en format carnet)**
 • NIE diplomàtic (targeta d'acreditació d'identitat de missions diplomàtiques)
 • Certificat NIE + passaport o DNI d’altres països***

* Els certificats digitals donats d'alta amb passaport de qualsevol país o DNI d'altres països no permeten fer tràmits autenticats amb l'Ajuntament de Barcelona, únicament permet signar i encriptar documents o correus electrònics.

 ** Només s’acceptaran NIE caducats acompanyats d’original i còpia del document conforme s’està renovant. També caldrà mostrar al tramitador un document que tingui foto.

 *** Els ciutadans de la Unió Europea s'han de donar d'alta amb el número de NIE. El document (certificat) d'atorgament del NIE a ciutadans de la Unió Europea no té cap valor identificatiu per si sol, però acompanyat del passaport o del DNI del país d'origen s'acceptarà i es donarà d'alta amb la numeració del NIE.

Dates

El certificat es pot demanar en qualsevol moment.

Termini de validesa: 4 anys.

Renovació: es pot sol·licitar la renovació 2 mesos abans de la seva caducitat.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  05 / 03 / 2019