Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Adhesió al Protocol de la campanya vacances d'estiu i homologació d'activitats 2019

Tràmit que han de fer les organitzacions i entitats de l'àmbit del lleure, l'esport, l'educació o la cultura que organitzen activitats d'estiu per a infants i adolescents d'1 a 17 anys (bressols d'estiu, casals d'estiu, colònies, campaments i rutes, estades fora de Catalunya, casals esportius, les diferents modalitats de Campus Olímpia així com els Casals d'estiu urbans Baobab) que vulguin adherir-se a la Campanya de vacances d'estiu per a infants i adolescents que promou l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud al registre de les oficines d'atenció ciutadana dels districtes.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per emplenar els formularis d'adhesió i homologació cal accedir a través al web http://www.campanyavacancesbcn.cat/ 

Empleneu el contingut dels formularis (F0 a F6), segons sigui el cas, imprimiu un joc per l'Ajuntament i un per vosaltres, i presenteu-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte on es realitzarà l'activitat. Recordeu que s'ha de concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

Per aquelles entitats que presentin una activitat que afecta diferents districtes, la sol·licitud s'haurà de presentar a cada Districte on s'ofereixi l'activitat.

I després...

El Districte comunicarà per correu electrònic la resolució de la Comissió a les diferents organitzacions que hagin presentat la sol·licitud.

Posteriorment, les entitats hauran de presentar a l'Ajuntament els documents següents:

F8.- Relació de beneficiaris d'Ajut Econòmic de la Campanya de Vacances d Estiu

F9 .- Fulls de signatures dels pares/mares o tutors sol·licitants i beneficiaris d' Ajut econòmic

Qui ho pot demanar?

Les entitats que vulguin participar en la Campanya han de ser:

 • De l'àmbit del lleure, l'esport, l'educació, la cultura o el sociosanitari.
 • Democràtiques i amb principis basats en els valors positius del pluralisme i la coeducació i el respecte per a qualsevol creença.
 • Coneixedores de l'entorn social i comunitari referent per als infants participants.
 • Expertes en l'organització d'activitats i en el desplegament de metodologies pròpies de l'educació en el lleure o bé amb capacitat per encomanar la seva gestió a organitzacions especialitzades, reconegudes i solvents.
 • Gestores d'equipaments i/o serveis d'aquesta naturalesa a l'àmbit públic o privat.
Documentació

La documentació a presentar s'ha d'emplenar a través del web de l'Ajuntament a la pàgina www.campanyavacancesbcn.cat

Caldrà emplenar-la posant el nom exacte de l'entitat, tal com figura a la targeta d'identificació fiscal de l'Agència Tributària.

La documentació a presentar (F0 a F6) variarà segons l'entitat tingui un contracte vigent per a la gestió d'un equipament municipal, hagin estat homologades en edicions passades i no hagin registrat cap canvi en la documentació requerida o siguin entitats organitzadores concurrents al procés vigent de Subvenció Municipal.

On es pot fer?
Dates
 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 7 de gener de 2019.
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 14 al 30 de gener de 2019, ambdós inclosos.
 • Llistat d'entitats adherides: BOPB de 29 d'abril de 2019.

Posteriorment, entre el 1 d'agost i el 25 de setembre i per aquelles activitats que hagin estat homologades, l'entitat organitzadora haurà de presentar:

 • Llistat final d'inscrits, sol·licitants d' Ajut econòmic (F8)
 • Full de signatures de les persones perceptores (F9) 
Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  29 / 04 / 2019