Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Rectificaciˇ d'errors ortogrÓfics a dades de contribuents

El tràmit permet demanar la rectificació d'errors ortogràfics del nom, cognoms, NIF i adreça de contribuents donats d'alta a les bases de dades dels tributs, multes i preus públics de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Si ha de comunicar un canvi de domicili del titular, s'ha d'accedir al tràmit Canvi d'adreça fiscal.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet i demanar la rectificació d'errors ortogràfics a l'Institut Municipal d'Hisenda.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Seleccioneu una opció:

  • Sol·licitud: us permet comunicar errades ortogràfiques.
  • Annexió de documents a sol·licituds en curs: us permet adjuntar documentació a sol·licituds presentades de manera telemàtica, ja sigui per finalitzar el tràmit o a petició de l'Institut Municipal d'Hisenda.
 2. Empleneu el formulari, adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud i confirmeu-ne les dades.

I desprÚs...

Si feu la sol·licitud:

-Imprimiu el full de modificació d'errors ortogràfics resultant de la tramitació efectuada on consta el número de referència internet o deseu-lo en el vostre ordinador. Si heu aportat la documentació necessària, l'Institut Municipal d'Hisenda la revisarà i, si tot és correcte, us confirmarà la rectificació de l'error.

-Si no heu aportat tota la documentació necessària en el moment de fer la sol·licitud, per finalitzar el tràmit haureu de lliurar-la l'Institut Municipal d'Hisenda juntament amb el full de de modificació d'errors ortogràfics. Per fer-ho podeu escollir entre:

 • Utilitzar l'opció "Annexió de documents a sol·licituds en curs" que trobareu en aquest mateix tràmit (cal disposar del número de referència internet del tràmit de sol·licitud).
 • Enviar-la per correu postal a l'Institut Municipal d'Hisenda.
 • Lliurar-la presencialment al Registre de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Si annexeu documentació a una sol·licitud en curs efectuada per mitjans telemàtics:

 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarà la documentació aportada i si tot és correcte, us confirmarà la modificació efectuada.
Qui ho pot demanar?
 • La persona titular o un representant degudament autoritzat.
 • Els professionals que representin als obligats al pagament i les persones jurÝdiques hauran d'utilitzar els mitjans telemÓtics a travÚs del web de l'Institut Municipal d'Hisenda o d'aquest Portal de TrÓmits.
Documentaciˇ

Per demanar la rectificació de d'errors ortogràfics cal aportar la documentació següent:

 • Les persones físiques: fotocòpia del DNI, NIF o NIE.
 • Les empreses o d'altres persones jurídiques: fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.

Per annexar documents a una sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics haureu de proporcionar el número de referència internet del tràmit de sol·licitud.

Dates

En el moment que es detecti un error.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2019