Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

C˛pia del document per fer el pagament de tributs i preus p˙blics municipals

El tràmit permet obtenir una còpia del document necessari per poder pagar un tribut o un preu públic municipal, ja sigui dins del període voluntari de pagament o en l'executiu.

Pel que fa a la plusvàlua (Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), es podrà obtenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament li ha fet arribat la liquidació corresponent. En cas contrari haurà de fer una autoliquidació de l'impost de plusvàlua.

Atenciˇ

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podreu realitzar íntegrament aquest tràmit per internet, si el realitzeu a través de la Carpeta del Professional i demaneu la representació del vostre client.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Amb aquesta opció obtindreu còpies de documents de pagament que es trobin dins del període voluntari de pagament i també en el cas que els deutes ja es trobin en període executiu de pagament (amb recàrrec i, si s'escau, interessos).

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari per generar la còpia del document i pagar el tribut o preu públic per internet.

Si ho preferiu, podeu imprimir la còpia i efectuar el pagament més tard en qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen en el dors del document o mitjançant qualsevol dels altres canals disponibles: telèfon, quiosc de tràmits, internet o app Mobile ID.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Podeu iniciar aquest tràmit si disposeu de certificat digital o de la Identitat Digital Mòbil de l'Ajuntament de Barcelona (mobileID) de nivell acreditat o de nivell certificat.

Consulteu la llista de certificats digitals admesos en aquest portal.

 

  1. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

  2. Feu el pagament per internet.

    Si ho preferiu, podeu imprimir la còpia del document i pagar el tribut més endavant.

     

I desprÚs...

En funció de la modalitat de pagament que trieu, haureu de continuar el tràmit d'alguna de les maneres següents:

  • Si pagueu per internet, haureu finalitzat el tràmit.
  • Si ho preferiu, podeu imprimir la còpia i efectuar el pagament més tard, en qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen en el document o mitjançant qualsevol dels altres canals disponibles: telèfon, quiosc de tràmits, internet o app Mobile ID.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona o entitat amb certificat digital.

Persones físiques que disposin de la Identitat Digital Mòbil de l'Ajuntament de Barcelona (mobileID) de nivell acreditat o de nivell certificat.

Documentaciˇ

No cal aportar documentaciˇ.

Dates

Per saber quin és el període voluntari de pagament pot consultar les dates de pagament de tributs i preus públics de cada any al Calendari del Contribuent.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  27 / 03 / 2019