Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi de titular de l'impost sobre bÚns immobles (IBI)

El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament un canvi de titular del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI).

Cal saber que:

 • Es considera bé immoble tot pis, local, plaça de pàrquing, traster, etc.
 • S'ha de comunicar a l'Ajuntament el canvi de titular quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'usdefruit o un dret real sobre un bé immoble.

Atenciˇ

El canvi del titular de l'impost és efectiu des del moment en què l'Ajuntament us el confirmi, però la persona obligada a pagar el rebut de l'IBI és la persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària  del bé immoble a dia 1 de gener, encara que s'hagi produït una transmissió. És a dir, el nou propietari o, usufructuari haurà de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició del bé immoble.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per generar la sol·licitud i imprimir-la per continuar el tràmit per correu postal o de manera presencial.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Empleneu el formulari, confirmeu les dades i imprimiu el document resultant.

I desprÚs...

Tingueu a mÓ
 • Dades bancÓries
 • Identificador de l'immoble
 • Codi de 8 n˙meros i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut de l'IBI en perÝode voluntari de pagament.

Qui ho pot demanar?
 • La persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària del bé immoble fins a la data de la transmissió.
 • La nova persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària.
 • La persona que les representi degudament autoritzada.

Els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de realitzar el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Documentaciˇ

Per fer el tràmit cal aportar un dels següents documents:

 • Certificació o nota simple del Registre de la Propietat actualitzada on consti la descripció completa de l'immoble.
 • Escriptura de compravenda.
 • Acceptació d'herència.

Cal saber que: 

 • Si s'envia la documentació per correu postal, caldrà lliurar fotocòpies dels documents. Posteriorment, l'Institut Municipal d'Hisenda us podrà demanar els originals de la documentació presentada.
 • Si s'aporta la documentació presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana, caldrà presentar els originals i lliurar fotocòpies dels documents.

 

Dates

Cal recordar que l'obligat al pagament és la persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària del bé immoble el dia 1 de gener, encara que s'hagi produït una transmissió posterior.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  21 / 08 / 2018