Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi de titular de l'impost sobre bÚns immobles (IBI)

El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament un canvi de titular del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI).

Cal saber que:

  • Es considera bé immoble tot pis, local, plaça de pàrquing, traster, etc.
  • S'ha de comunicar a l'Ajuntament el canvi de titular quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'usdefruit o un dret real sobre un bé immoble.
  • El primer any que s'ha de pagar l'impost, l'Ajuntament notifica una liquidació amb l'import anual, el termini i els llocs on es pot efectuar el pagament.
  • A partir de l'any següent, l'Ajuntament no està obligat a notificar el termini de pagament ja que forma part del padró anual de contribuents de l'impost que, cada any, es publica al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB).

Atenciˇ

El canvi del titular de l'impost és efectiu des del moment en què l'Ajuntament us el confirmi. La persona obligada a pagar el rebut és la persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària  del bé immoble a dia 1 de gener, és a dir, la nova persona propietària o usufructuària haurà de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició del bé immoble.

Com tramitar

QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar el canvi de titularitat de l'impost sobre béns immobles en les dependències de l'Institut Municipal d'Hisenda.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Aneu a qualsevol Oficina d'Atenciˇ al CiutadÓ (OAC) o a l'Institut Municipal d'Hisenda amb original i fotoc˛pia de la documentaciˇ, l'original us serÓ retornat.

I desprÚs...

  • El tramitador del registre de l'Institut Municipal d'Hisenda us lliurarà el justificant del tràmit realitzat.
  • Posteriorment l'Ajuntament us confirmarà el canvi de titularitat efectuat.
Qui ho pot demanar?

L'antic propietari, la nova persona titular del rebut o un representant degudament autoritzat.

Els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurÝdiques hauran d'utilitzar els mitjans telemÓtics, a travÚs del web de l'Institut Municipal d'Hisenda www.bcn.cat/hisenda o del Portal de trÓmits de l'Ajuntament.

Documentaciˇ

Per fer el trÓmit cal aportar l'escriptura notarial de propietat o c˛pia simple de la mateixa o certificat del Registre de la Propietat on consti la descripciˇ completa del bÚ immoble.

No s'acceptaran els contractes privats de compravenda.

Cal saber que:

  • Si feu el trÓmit per internet o telŔfon, caldrÓ enviar fotoc˛pia de la documentaciˇ original.
Posteriorment l'Administraciˇ podrÓ demanar els originals de la documentaciˇ aportada.
  • Si feu el trÓmit presencialment a les Oficines d'Atenciˇ al CiutadÓ o a l'Institut Municipal d'Hisenda, caldrÓ presentar original i fotoc˛pia dels documents, l'original us serÓ retornat.

On es pot fer?
Dates

La persona obligada al pagament és la persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària del bé immoble el dia 1 de gener, encara que s'hagi produït una transmissió posterior.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  13 / 03 / 2019