Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi d'adreša fiscal

El tràmit permet comunicar un canvi d'adreça fiscal de contribuents donats d'alta a les bases de dades de tributs i multes de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Per a persones físiques, l'adreça fiscal és l'adreça del domicili de l'habitatge habitual, que ha de coincidir amb la que consti al Padró d'habitants.

Per a persones jurídiques l'adreça fiscal és on hi ha la seu social.

En ambdós casos han de ser adreces postals completes: nom del carrer, número, pis i porta, codi postal i població. No s'admeten apartats de correus.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet i comunicar el canvi d'adreça fiscal a l'Institut Municipal d'Hisenda.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Seleccioneu una opció:

  • Sol·licitud: us permet comunicar un canvi de domicili fiscal a l'Institut Municipal d'Hisenda.
  • Annexió de documents a sol·licituds en curs: us permet adjuntar documentació a sol·licituds presentades de manera telemàtica, ja sigui per finalitzar el tràmit o a petició de l'Institut Municipal d'Hisenda.
 2. Empleneu el formulari, adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud i confirmeu-ne les dades.

I desprÚs...

Si feu la sol·licitud:

 -Imprimiu el full de comunicació de canvi d'adreça resultant de la tramitació efectuada on consta el número de referència internet o deseu-lo en el vostre ordinador. Si heu aportat tota la documentació necessària, l'Institut Municipal d'Hisenda la revisarà i, si tot és correcte, us confirmarà el canvi de l'adreça.

-Si no heu aportat la documentació necessària en el moment de la sol·licitud, per finalitzar el tràmit haureu de fer-la arribar a l'Institut Municipal d'Hisenda juntament amb el full de comunicació de canvi d'adreça. Per fer-ho podeu escollir entre:

 • Utilitzar l'opció "Annexió de documents a sol·licituds en curs" que trobareu en aquest mateix canal telemàtic (cal disposar del número de referència internet del tràmit de sol·licitud).
 • Enviar per correu postal el full de comunicació de canvi d'adreça fiscal a l'Institut Municipal d'Hisenda acompanyat de la documentació requerida.
 • Adreçar-vos al Registre de l'Institut Municipal d'Hisenda i lliurar el full de comunicació de canvi d’adreça fiscal acompanyat de la documentació requerida.

Si annexeu documentació a una sol·licitud en curs efectuada per mitjans telemàtics:

 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarà la documentació aportada i si tot és correcte, us confirmarà el canvi d’adreça fiscal.
Qui ho pot demanar?

La persona titular o un representant degudament autoritzat.

Documentaciˇ

Per fer un canvi d'adreça fiscal cal aportar la documentació següent:

 • Les persones físiques: fotocòpia del document d'identificació (DNI, NIE o passaport) vigent. Aquest document es pot substituir per un certificat de residència fiscal o per un justificant del Padró d'habitants actualitzat. Si consteu empadronat a la ciutat de Barcelona, no cal aportar documentació ja que l'Institut Municipal d'Hisenda ho comprovarà d'ofici quan rebi la petició del canvi.
 • Les empreses, entitats o d'altres persones jurídiques: fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal o escriptura pública que justifiqui la modificació.

Per annexar documents a una sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics haureu de proporcionar el número de referència internet del tràmit de sol·licitud.

Dates

En el moment que canvieu el domicili habitual (persones físiques) o l'adreça de la seu social (persones jurídiques).

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  27 / 03 / 2019