Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi d'adreša fiscal

El tràmit permet comunicar un canvi d'adreça fiscal de contribuents donats d'alta a les bases de dades de tributs i multes de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Per a persones físiques, l'adreça fiscal és l'adreça del domicili de l'habitatge habitual, que ha de coincidir amb el que consti al padró d'habitants.

Per a persones jurídiques l'adreça fiscal és on hi ha la seu social.

En ambdós casos han de ser adreces postals completes: nom del carrer, número, pis i porta. No s'admeten apartats de correus.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podreu emplenar i imprimir el full de comunicació de canvi d'adreça, que haureu d'enviar a l'Institut Municipal d'Hisenda.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
  1. Empleneu el formulari, confirmeu les dades i imprimiu el document resultant.

I desprÚs...

Haureu d'enviar per correu postal el full de comunicació a l 'Institut Municipal d'Hisenda

Adjunteu la documentació requerida.

Qui ho pot demanar?

La persona titular o un representant degudament autoritzat.

Documentaciˇ

Per fer un canvi d'adreça fiscal cal aportar aquesta documentació:

  • Les persones físiques: fotocòpia del document d'identificació (DNI, NIE o passaport) vigent. Aquest document es pot substituir per un certificat de residència fiscal o per un justificant del Padró d'habitants actualitzat (si consta empadronat a la ciutat de Barcelona es comprovarà d'ofici).
  • Les empreses, entitats o d'altres persones jurídiques: fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal o escriptura pública, per justificar-ne la modificació.
Dates

En el moment que vulgueu modificar el domicili habitual (persones fÝsiques) o l'adreša de la seu social (persones jurÝdiques).

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats