Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi d'adreša fiscal

El tràmit permet comunicar un canvi d'adreça fiscal de contribuents donats d'alta a les bases de dades de tributs i multes de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Per a persones físiques, l'adreça fiscal és l'adreça del domicili de l'habitatge habitual, que ha de coincidir amb la que consti al padró d'habitants.

Per a persones jurídiques l'adreça fiscal és on hi ha la seu social.

En ambdós casos han de ser adreces postals completes: nom del carrer, número, pis i porta, codi postal i població. No s'admeten apartats de correus.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podreu emplenar, imprimir i signar el full de comunicació de canvi d'adreça, que haureu d'enviar a l'Institut Municipal d'Hisenda.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
  1. Empleneu el formulari, confirmeu les dades, imprimiu i signeu el document resultant.

I desprÚs...

  • Haureu d'enviar per correu postal el full de comunicació, degudament signat, a l'Institut Municipal d'Hisenda.  En els casos que calgui, adjunteu la documentació requerida.
Qui ho pot demanar?

La persona titular o un representant degudament autoritzat.

Documentaciˇ

Per fer un canvi d'adreça fiscal cal aportar aquesta documentació:

  • Les persones físiques: fotocòpia del document d'identificació (DNI, NIE o passaport) vigent. Aquest document es pot substituir per un certificat de residència fiscal o per un justificant del Padró d'habitants actualitzat (si consteu empadronat a la ciutat de Barcelona, no cal aportar documentació ja que l'Institut Municipal d'Hisenda ho comprovarà d'ofici quan rebi el document de la petició del canvi degudament signat en les seves dependències).
  • Les empreses, entitats o d'altres persones jurídiques: fotocòpia de la targeta d'identificació o escriptura pública que justifiqui la modificació.
Dates

En el moment que canvieu el domicili habitual (persones físiques) o l'adreça de la seu social (persones jurídiques).

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  26 / 01 / 2018