Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi d'adreça fiscal

El tràmit permet comunicar un canvi d'adreça fiscal de contribuents donats d'alta a les bases de dades de tributs i multes de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Per a persones físiques, l'adreça fiscal és l'adreça del domicili de l'habitatge habitual, que ha de coincidir amb la que consti al Padró d'habitants.

Per a persones jurídiques l'adreça fiscal és on hi ha la seu social.

En ambdós casos han de ser adreces postals completes: nom del carrer, número, pis i porta, codi postal i població. No s'admeten apartats de correus.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu efectuar el canvi de la vostra adreça fiscal.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

.Anar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà o a l'Institut Municipal d'Hisenda amb la documentació necessària per a realitzar el tràmit.

Caldrà tenir en compte que els professionals de la gestió i les persones jurídiques hauran de realitzar el tràmit fent servir els mitjans telemàtics disponibles en el web (www.bcn.cat/hisenda) o en el Portal de Tràmits de l'Ajuntament.

I després...

  • L'Institut Municipal d'Hisenda processarà el canvi d'adreça fiscal que quedarà actualitzat a les bases de dades tributàries municipals.

 

Qui ho pot demanar?

Presencialment:

  • El titular o qualsevol persona degudament autoritzada (exclosos els professionals de la gestió i les persones jurídiques).

Telefònicament:

  • Només persones físiques que estiguin empadronades a la ciutat de Barcelona

Documentació

  • En el cas de persones físiques: fotocòpia del DNI actualitzat o un justificant del padró d'habitants actualitzat. Si consta empadronat a la ciutat de Barcelona es comprovarà d'ofici.
  • Les empreses, entitats o d'altres persones jurídiques: fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal o escriptura pública.

On es pot fer?
Dates

En el moment que canvieu el domicili habitual (persones físiques) o l'adreça de la seu social (persones jurídiques).

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  21 / 01 / 2019