Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat negatiu de deute amb l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet obtenir un document que emet l'Institut Municipal d'Hisenda per acreditar, que una persona o entitat no té deutes tributàries i/o multes en via executiva amb l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

QuŔ podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per sol·licitar el certificat negatiu de deute, que rebreu per correu postal si sou la persona titular del deute o un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament, amb autorització prèvia del client a través de la Carpeta del Professional.

Els professionals de la gestió que no han signat el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament, i no disposen d'accés previ a tràmits amb autorització, abans haureu de sol·licitar l'autorització del vostre client a través de la Carpeta del Professional. Un cop obtinguda aquesta autorització, podreu realitzar el tràmit.

Si es tracta d'una persona jurídica, caldrà imprimir el full de sol·licitud i enviar-ho, per correu postal, juntament amb la documentació requerida, a l'Institut Municipal d'Hisenda.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
  1. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I desprÚs...

  • Si sou la persona titular, rebreu el certificat per correu postal a l'adreça que heu indicat en el formulari, sempre que sigui la que consta a la base de dades de l'Institut Municipal d'Hisenda. En el cas que no hi consti, l'Institut us informarà, per telèfon o per correu electrònic, del procediment per efectuar el canvi d'adreça. Un cop tramitada aquesta modificació, haureu de tornar a iniciar el tràmit.
  • Si sou un professional de la gestió, rebreu el certificat per correu postal a l'adreça que heu indicat en el formulari, sempre que sigui la que consta a la base de dades de l'Institut Municipal d'Hisenda.
  • Si es tracta d'una persona jurídica, caldrà imprimir el full de sol·licitud i enviar-ho, per correu postal, juntament amb la documentació requerida, a l'Institut Municipal d'Hisenda. Posteriorment rebreu per correu postal el certificat negatiu de deute.
Qui ho pot demanar?

La persona titular o un professional de la gestió.

Els professionals que representin als obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de realitzar el tràmit, necessàriament de manera telemàtica.

Documentaciˇ

Si sou la persona titular, no cal aportar documentació.

Si sou un professional de la gestió caldrà haver sol·licitat prèviament l'autorització del vostre client a través de la Carpeta del Professional.

Si es tracta d'una persona jurídica caldrà enviar per correu postal aquesta documentació:

  • Full de sol·licitud signat per l'apoderat o l'administrador.
  • Fotocòpia de l'escriptura on constin les dades de l'empresa i de la persona que signa el full de sol·licitud, o bé els poders legals.
  • Fotocòpia del document d'identificació de la persona que signa.
  • Fotocòpia del NIE de l'empresa o entitat.
Dates

Es pot solĚlicitar en qualsevol moment. El certificat tindrÓ validesa fins al moment en que existeixi qualsevol deute en fase de constrenyiment.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  27 / 03 / 2019