Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat negatiu de deute amb l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet obtenir un document que emet l'Institut Municipal d'Hisenda per acreditar, que una persona o entitat no té deutes tributàries i/o multes en via executiva amb l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu sol·licitar un certificat negatiu de deute que l'Ajuntament us lliurarà a l'acte.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Anar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà o al Registre de l'Institut Municipal d'Hisenda.

 • Oficina d'Atenció al Ciutadà:

Es sol·licita a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà on processen la petició en el corresponent aplicatiu. Cal indicar el motiu pel qual es necessita:

 • Certificat negatiu del deute.
 • Certificat negatiu del deute per presenta-se a concursos amb administracions públiques.
 • Certificat negatiu de deute sol.licitat per demanar subvencions.

Si el sol·licitant és un representant, haurà de presentar un escrit al Registre de l'Oficina adjuntant la documentació que l'acrediti com a persona autoritzada.

Posteriorment es farà l'enviament per correu ordinari a l'adreça del titular o a l'adreça del representant degudament autoritzat.

En el cas que l'interessat tingui deutes aquests constaran al certificat.

 • Registre de l'Institut Municipal d'Hisenda:

El certificat es lliurarà en l'acte sempre que la persona que comparegui vagi degudament documentada (NIF) o bé degudament autoritzada amb la documentació corresponent. En el cas que l'interessat tingui deutes aquests constaran en el certificat.

I després...

 • Depenent del cas, us lliurarem el certificat o el justificant del tràmit realitzat.
 • En cas que l'interessat tingui deutes aquests constaran en el certificat.
Qui ho pot demanar?

 • La persona interessada, el seu representant o persona degudament autoritzada.

 • Cal tenir en compte que els professionals que representin els obligats
al pagament i les persones jurídiques hauran d'utilitzar els mitjans telemàtics a través del web de l'Institut Municipal d'Hisenda, www.bcn.cat/hisenda.

Documentació

 • Telefònicament: No cal cap documentació. Serà enviat a l'adreça que consti a la base de dades.

 • Presencialment: Al Registre de l'Institut Municipal d'Hisenda i a les Oficines d'Atenció al Ciutadà. En el cas de persones físiques, si el sol·licitant és el titular haurà de portar el DNI i, si no ho és, autorització signada pel titular i còpia del DNI. En el cas de persones jurídiques caldrà també el segell de l'empresa a l'autorització o acompanyar-hi una fotocòpia de l'escriptura on consti l'administrador o apoderat que autoritza o compareix i, si s'escau, dels poders.

On es pot fer?
Dates

Es pot sol·licitar en qualsevol moment. El certificat tindrà validesa fins al moment en que existeixi qualsevol deute en fase de constrenyiment.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  11 / 01 / 2019