Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat de pagament de tributs, multes i preus públics

El tràmit permet obtenir un document que emet l'Ajuntament per acreditar que s'ha efectuat el pagament d'un tribut, d'un preu públic o d'una multa.

Atenció

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podeu fer íntegrament aquest tràmit per internet, a través de la Carpeta del Professional si prèviament demaneu la representació del vostre client.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: accediu a la Carpeta del Ciutadà o a la Carpeta d'Empreses i Entitats, segons sigui el cas, per generar el certificat i imprimir-lo directament.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu iniciar aquest tràmit si disposeu de certificat digital o de la Identitat Digital Mòbil de l'Ajuntament de Barcelona (mobileID) de nivell acreditat o certificat (únicament per a persones físiques).

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal.

 1. Accediu a la Carpeta del Ciutadà o a la Carpeta d'Empreses i Entitats i genereu el certificat de pagament.

I després...

 • Imprimiu el certificat (arxiu amb format PDF) o deseu-lo en el vostre ordinador.
Tingueu a mà
 • Identificador IAE
 • Codi de 7 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut d'IAE en període voluntari de pagament.

 • Identificador Taxa guals
 • Codi de 8 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut de la Taxa de Guals en període voluntari de pagament.

 • Identificador Taxa ocupació via pública
 • Codi de números que es troba la part superior dreta d'un rebut de la Taxa d'ocupació de la via pública i elements annexes en periode voluntari de pagament.

 • Identificador de l'immoble
 • Codi de 8 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut de l'IBI en període voluntari de pagament.

 • Identificador Preu públic residus
 • Codi de 7 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut del Preu públic per la prestació del servei de recollida de residus en període voluntari de pagament.

 • Identificador de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys o Plusvàlua
 • Identificador o número d'autoliquidació de la taxa d'animals de companyia
 • Número d'expedient de la denúncia o sanció d'una multa de trànsit
 • Codi indicat en la part superior esquerra de la notificació de denúncia o de sanció, dins l'apartat "Identificació".

 • Matrícula del vehicle
Qui ho pot demanar?

La persona titular del rebut pagat.

Documentació

No és necessari aportar cap documentació.

Dates

Es pot demanar el certificat de pagament quan el rebut consta pagat a les bases de dades municipals.

 • Els certificats de rebuts pagats per finestreta en una entitat bancària estaran disponibles de manera immediata.
 • Els certificats de rebuts pagats amb càrrec a compte bancari estaran disponibles de manera immediata.
 • Els certificats de rebuts pagats mitjançant targeta bancària a través del quiosc de tràmits i serveis o de manera telemàtica a través del Portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona estaran disponibles de manera immediata.
 • Els certificats de rebuts pagats mitjançant targeta bancària a través del 010, Telèfon d'Informació i Tramitació estaran disponibles a partir de 90 dies des de la data de pagament.
 • Els certificats de rebuts pagats mitjançant domiciliació bancària estaran disponibles a partir de 60 dies des de la data de pagament.
Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  11 / 01 / 2019