Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Notificaciˇ de deute amb l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet obtenir un document on consten els tributs i multes que no s'han pagat durant el període voluntari.

El deute inclou l'import principal més els interessos, el recàrrec i les costes de procediment.

Si es tenen deutes pendents en període de pagament voluntari, també es faran arribar, però en una altra notificació.

Cal saber que, les obligacions tributàries pendents es transmeten als hereus, considerant-se com a tal els impostos, les taxes i les contribucions especials. En cap cas s’hereten els deutes per  sancions.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per sol·licitar la notificació, que rebreu per correu postal si sou la persona (física o jurídica) titular del deute o un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament i que disposa d'autorització prèvia del client a través de la Carpeta del Professional.

Els professionals de la gestió que no hagin signat el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament i no tenen accés previ a tràmits amb autorització, caldrà que abans sol·licitin l'autorització del client a través de la Carpeta del Professional. Un cop obtinguda aquesta autorització, podran dur a terme el tràmit.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Seleccioneu una opció:

  • Sol·licitud: us permet demanar un document de pagament, amb el total del deute pendent, a l'Institut Municipal d'Hisenda.
  • Annexió de documents a sol·licituds en curs: us permet adjuntar documentació a sol·licituds presentades de manera telemàtica a petició de l'Institut Municipal d'Hisenda.
 2. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I desprÚs...

Si feu la sol·licitud:

-Imprimiu el full justificant de la tramitació efectuada, on consta el número de referència internet, o deseu-lo en el vostre ordinador.

 • Si sou la persona (física o jurídica) titular del deute o un professional de la gestió rebreu la notificació per correu postal a l'adreça que heu indicat en el full de sol·licitud, sempre que aquesta adreça sigui la que consta a la base de dades de l'Institut Municipal d'Hisenda.
 • En el cas que l'adreça no hi consti, rebreu un missatge per correu electrònic informant-vos del procediment per efectuar el canvi de domicili. Un cop tramitada aquesta modificació, haureu de tornar a iniciar el tràmit.

Si annexeu documentació de una sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics, a petició de l'Institut Municipal d'Hisenda:

 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarà la documentació aportada i, si tot és correcte, us enviarà la notificació de deute, per correu postal, a l'adreça indicada en el formulari, sempre que sigui la que consta a la base de dades de l'Institut.
Qui ho pot demanar?

La persona titular del rebut o un professional de la gestió, degudament autoritzat.

Els professionals que representin als obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de fer el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Documentaciˇ

Per demanar la notificació de deute no cal aportar documentació.

Per annexar documents a una sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics haureu de proporcionar el número de referència internet del tràmit de sol·licitud.

Dates

El termini de pagament serà el que indiqui la notificació rebuda.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  27 / 03 / 2019