Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autorització de connexio i/o abocament d'aigües residuals a la xarxa metropolitana de sanejament

Autorització que cal demanar a l'Entitat Metropolitana de Medi Ambient per poder fer la connexió i/o l'abocament d'aigües residuals, d'edificis o d'activitats, a la xarxa metropolitana de sanejament.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu descarregar-vos els impresos des del web de l'Àrea de Medi ambient de l'Àrea metropolitana de Barcelona i emplenar-los per presentar-los a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Empleneu els impresos que trobareu a la web de l'Àrea Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest web hi trobareu els impresos, la normativa i la documentació necessària per poder demanar l'autorització de connexió i/o d'abocament d'aigües residuals a la xarxa metropolitana de sanejament.

La sol·licitud degudament emplenada i acompanyada de la documentació que es necessiti, ha de ser lliurada a l'Area Metropolitana de Barcelona, a les oficines de Serveis ambientals generals.

On es pot fer?
Dates

L'autorització es pot sol·licitar en qualsevol moment, abans de fer la connexió

Preu

    L'autorització de connexió està subjecta al pagament d'una taxa que fixa anualment l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Organisme responsable
Darrera actualització  03 / 04 / 2018