Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

XXXI Edició Premi 8 de març Maria Aurèlia Capmany 2017: Dones creadores

Premi convocat per l'Ajuntament de Barcelona adreçat a promoure iniciatives que contribueixin a donar suport als projectes de dones creadores, en tots els àmbits de la cultura i, en especial, en aquells que contribueixin a la sensibilització, la prevenció, la denúncia i l'afrontament de les situacions de discriminació i desigualtat de gènere i promoguin l'equitat entre homes i dones.

Es podran presentar projectes que tinguin com a objectius:

 • Promoure la participació i presencia de les dones creadores de la ciutat, en les diferents àmbits de la cultura: arts escèniques, literatura, cinema, música..., incrementant-ne la presència i les creacions amb perspectiva de gènere en la producció cultural de la ciutat.
 • Impulsar accions que posin de manifest el valor de la veu i l'experiència de les dones en els diferents àmbits de creació cultural i intel·lectual, tant com a autores, productores, directores i/o protagonistes, que contribueixin a generar nous imaginaris col·lectius que promoguin relacions de gènere justes i equitatives entre homes i dones.
 • Impulsar accions artístiques i culturals que fomentin la reflexió crítica feminista, que permeti avançar en la lluita contra les desigualtats interseccionals per raons de gènere.
 • Donar visibilitat i reconeixement a dones artistes i/o intel·lectuals, col·lectius o associacions de creadores vinculades a la ciutat, que hagin destacat per la seva producció amb perspectiva de gènere i per la seva capacitat transformadora cap a noves relacions de gènere més justes i alliberadores.

 

Els projectes hauran de tenir les característiques següents:

 • Ser inèdits i/o estar en l'inici de la seva implementació. En cap cas poden ser projectes finalitzats.
 • Abordar la identificació, la prevenció i l'afrontament de les desigualtats per raó de gènere en l'àmbit de la cultura i/o proposar accions per a la promoció de les dones com a creadores, gestores, productores i/o protagonistes de l'acció cultural.
 • Desenvolupar-se en qualsevol dels àmbits artístics i culturals.
 • Materialitzar-se en accions concretes.

Els projectes han d'estar redactats amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere. Hi haurà de constar el compromís, en el cas d'ésser premita, que tota la comunicació, les imatges i el llenguatge que s'utilitzarà per a la seva implementació i difusió serà inclusiva des de la perspectiva de gènere.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud al registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana dels districtes.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Les bases, la sol·licitud  i els models de documents estan disponibles al Centre d'Informació i Recursos per a les Dones i a internet al web de l'Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat/dones.

Cal presentar la sol·licitud a qualsevol registre de l'Ajuntament acompanyada de la documentació.

Els projectes presentats hauran de respectar els criteris d'accessibilitat que segueix l'Ajuntament de Barcelona.

En el procés de valoració dels projectes el jurat tindrà en compte els següents criteris:

 • Grau d'adequació als objectius de la convocatòria.
 • Visibilitat de l'acció i/o sostenibilitat en el temps de l'actuació realitzada
 • Concreció, qualitat, coherència i viabilitat econòmica i tècnica de la proposta efectuada.
 • Innovació metodològica
 • Aplicació de la perspectiva de gènere
 • Ús de pràctiques col·laboratives i treball en xarxa
 • Pensat i dissenyat per part de dones o d'equips paritaris

Els projectes i treballs amb el suport dels ajuts d'aquesta convocatoria seran propietat de les persones autores o realitzadores, les quals hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona en qualsevol difusió o publicació del projecte.

L'Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de publicar totalment o parcialment els projectes i avisara prèviament les autores sobre l'exercici d'aquest dret.

Qui ho pot demanar?

Persones, grups, associacions o entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona.

En el cas de les associacions o entitats hauran de tenir la seu a la ciutat de Barcelona.

En el cas de grups integrats només per persones físiques, la persona representant del grup haurà d'estar empadronada a Barcelona.

Documentació
 • Sol·licitud, segons model normalitzat
 • Descripció del projecte segons model normalitzat
 • Fitxa resum del projecte segons model normalitzat

Els models de documents es poden descarregar del web: www.bcn.cat/dones

El projecte i la fitxa resum s'han de presentar en paper i en suport digital.

On es pot fer?
Dates

Convocatòria anual.

Any 2017:

 • Presentació de sol·licituds: del 25 de gener al 4 de febrer.
 • Acte de lliurament dels Premis: tindrà lloc en una data propera al dia 8 de març. La data, hora i lloc s'anunciarian oportunament i es podran consultar al web: www.bcn.cat/dones
Preu

  La dotació del premi és:

  • Premi de 15.000 euros al millor projecte segons decisió del jurat
  • Premi de   3.000 euros al millor projecte segons decisió del públic assistent a l'acte de lliurament del premi.

   

Organisme responsable
Darrera actualització  17 / 02 / 2017