Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

TrÓmits a fer per al canvi d'˙s d'un local o habitatge d'un immoble

Passos a seguir quan es fa un canvi d'ús d'un local a habitatge o d'un habitatge a local.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Si es tracta de fer el canvi d'ús de local a habitatge (augment del número d'habitatges d'un edifici), caldrà demanar Llicència d'obres majors a l'Ajuntament.

El cas d'un canvi d'ús d'un local a habitatge suposa l'augment d'habitatges, i implica per tant, l'augment de la densitat en la finca. Es pot adreçar a l'Oficina d'Informació Urbanística per coneixer la normativa aplicable de caràcter general.

Per la resta de casos caldrà demanar la llicència, comunicat o assabentat d'obres menors, segons les reformes que calguin fer, així com la llicència o comunicat d'activitats que autoritzi el canvi d'ús.

En el cas que l'habitatge ja existís i es vulgui reconèixer el seu ús, es pot demanar un Certificat de legalitat que, sempre que hi hagi una llicència d'obres anterior, pot acreditar l'ús com a habitatge que es vol demanar.

Una vegada finalitzades les obres s'han de fer les següents gestions amb altres administracions:

  • Escriptures noves: com en altres casos les fa un notari, es porten al registre de la propietat corresponent, pagant les taxes i impostos pertinents.
  • Cèdula d'habitabilitat: si el nou ús és habitatge, ja que els locals no la necessiten. S'ha de demanar a les Oficines de l'Habitatge
  • Comunicat de variació del valor cadastral: cal presentar una declaració a la Gerencia Territorial del Catastro, per a què el rebut de l'IBI sigui modificat (el valor no és el mateix per els diferents usos).

Qui ho pot demanar?

El titular del local o de l'habitatge o el seu representant legal.

On es pot fer?
Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  24 / 04 / 2019