Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificació de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) als Punts Verds

Bonificació que l'Àrea de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aplica a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR), que es cobra en el rebut de l'aigua, a les persones que participen en la recollida selectiva. La bonificació s'aplica d'un any per l'altre. El número de visites realitzades als punts verds durant un any eix en l'import de la taxa de l'any següent.

Per gaudir de la bonificació l'Àrea de Medi Ambient facilita una targeta magnètica on queden registrades el número de vegades que l'usuari utilitza els punts verds. En el cas de no portar la targeta no es pot beneficiar de la bonificació.

La bonificació pot arribar a un màxim del 14% de la TMTR, en funció del número de vegades que es faci ús dels punts verds (deixalleries), punts verds mòbils, punts verds de barri, punt verd col·laborador, punt verd mòbil escolar i en funció del total de visites actuals.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos a qualsevol dels punts verds amb la documentació necessària per demanar la targeta.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 

Adreceu-vos a qualsevol punt verd amb la documentació necessària.

El punt verd expedeix en el mateix moment una targeta magnètica amb el logotip de l'EMMA i un número autonumèric. Si és un punt verd mòbil s'agafen les dades amb una agenda electrònica i a la setmana següent o l'altre es pot passar a recollir al mateix lloc del punt verd mòbil.

Es poden demanar duplicats de la targeta original per tal que altres membres de la unitat familiar en facin ús. En cas de pèrdua o robatori s'ha de comunicar al punt verd on és va sol·licitar.

Qui ho pot demanar?

 

El titular del contracte de subministrament o una altra persona en el seu nom (no cal presentar autorització).

La bonificació s'adreça a les persones físiques, no a les empreses, ja que a la factura de l'aigua ha de constar per a ús domèstic' Aquesta informació consta en el dors de la factura.

Documentació

Un dels documents seguents:

  • Original o fotocòpia del contracte o pòlissa de subministrament d'aigua
  • Rebut de l'aigua on constin les dades del titular (nom i cognoms, NIF adreça i telèfon)
Dates

En qualsevol moment de l'any

Preu
    • Obtenció targeta original: Gratuïta
    • Duplicats targeta original: Gratuïta
    • Duplicats per pèrdua o robatori: Gratuïta
Organisme responsable
Darrera actualització  14 / 11 / 2018