Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei de teleassistŔncia de l'Ajuntament de Barcelona

El servei de teleassistència consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona usuària, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència. També es dona un penjoll que permet moure’s lliurament per casa, i fins i tot dutxar-se, amb la seguretat de poder contactar amb la central des de qualsevol lloc de la casa.

Es tracta d’un servei gratuït d’atenció domiciliària centrat en la persona que permet millorar la qualitat de vida, l’autonomia i la seguretat d’aquesta i de la seva família.

És un servei permanent, funciona les 24 hores del dia cada dia de l’any. Té per finalitat ajudar a les persones grans, amb discapacitat i/o dependència perquè puguin continuar vivint al seu domicili amb seguretat i reduint el risc d’aïllament.

Des del Centre d'Atenció de Teleassistència, l'equip de professionals, atèn la consulta de la persona usuària i activen, si cal, el recurs més adient a la situació: localitzar a les persones de contacte (familiars, amistats, etc.), desplaçar al seu domicili una unitat mòbil o activar els serveis d’urgència (061, Bombers, Guàrdia Urbana...) .

Per poder gaudir del servei de teleassistència és imprescindible que el domicili disposi de xarxa elèctrica i amb xarxa telefònica fixa.

En cas que la persona usuària no disposi d’aquesta connexió fixa abans de realitzar l’alta, existeixen tres opcions:

 • Que contracti una línia fixa convencional.
 • Que contracti un sistema de telefonia domiciliària vinculada a una línia mòbil o bé a Internet. En aquests casos, perquè el sistema de telefonia sigui compatible amb el servei de teleassistència, cal disposar d’un adaptador anomenat “capsa de veu”, que proporcionen les mateixes companyies telefòniques. El cost d’adquisició o lloguer de les capses de veu, en cas d’haver-hi, és també assumit per la persona usuària.
 • Que opti perquè l’Ajuntament li faciliti un terminal que incorpora una línia de telefonia mòbil (targeta SIM), que té un cost de 4,30 € mensuals (IVA inclòs). Amb aquest sistema, la persona usuària no necessita tenir contractat cap sistema de telefonia domiciliària, sinó només de cobertura mòbil suficient.

S'estableixen 3 nivells d’atenció: bàsic, mig i alt, que determinen la freqüència de les trucades de seguiment, evitant ser invasius i sense interferir en la vida quotidiana de la persona usuària del servei.

En funció del nivell d’atenció s'instal·laran en el domicili altres elements tecnològics per incrementar la seguretat de la persona i del seu entorn, que permeten detectar caigudes, fuites de gas i prevenir incendis.

També existeixen solucions tecnològiques alternatives al penjoll tradicional, que els i les professionals del servei recomanaran segons el nivell d’atenció i necessitats de cada persona usuària com ara la pinça, la polsera (de diferents materials), el bolígraf i altres dispositius com ara la teleassistència mòbil, l’adaptada per persones amb dificultats de comunicació o tecnologia específica de suport per a les persones cuidadores.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

El tràmit es fa presencialment, però per estalviar-vos desplaçaments podreu imprimir-ne el full de sol·licitud i el de l'informe mèdic.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

En el moment de pitjar el botó "Iniciar tràmit" accedireu als fulls de sol·licitud i de model d'informe mèdic.

Empleneu el full de sol·licitud que haureu d'imprimir i signar.

 

I desprÚs...

Per saber quŔ heu de fer a continuaciˇ, consulteu com es fa el trÓmit presencialment.

Qui ho pot demanar?
 • Persones iguals o majors de 75 anys .
 • Persones majors d’edat i menors de 75 anys, amb certificat de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya, on consti que superen el barem de tercera persona i /o barem de mobilitat reduïda o amb reconeixement de grau de dependència
 • Altres situacions de persones majors d’edat i menors de 75 anys en les que el treballador /a social valori la necessitat de disposar del servei.

En qualsevol cas, cal obligatòriament:

 • Estar empadronat a la ciutat de Barcelona i viure-hi de forma permanent.
 • Gaudir de capacitat mental i cognitiva suficient per poder utilitzar correctament el servei.
 • Viure sol permanentment o durant gran part del dia o bé conviure acompanyat d’altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat avançada o discapacitat o dependència.

 

Documentaciˇ

La documentació que cal aportar en cada cas és la que es detalla a continuació.

Persones iguals o majors de 75 anys:

 • Imprès de sol·licitud.
 • Informe mèdic, emès per metge generalista (de capçalera).

Persones majors d'edat i menors de 75 anys, amb certificat de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya, on consti que superen el barem d'assistència de tercera persona i/o el barem de mobilitat reduïda o amb reconeixement de grau de dependència:

 • Imprès de sol·licitud.
 • Informe mèdic, emès per metge generalista (de capçalera).
 • Certificat de disminució on s'acrediti la superació de barem d'assistència de tercera persona i/o mobilitat reduïda.
 • Resolució del grau de dependència I, II o III, independentment del nivell.

Altres situacions de persones majors d'edat i menors de 75 anys en les que el/la treballador/a social valori la necessitat de disposar del servei.

 • Imprès de sol·licitud.
 • Informe mèdic, emès per metge generalista (de capçalera).
 • Informe Social, emès pel treballador/a social com a resultat de l'entrevista.

Si en el domicili conviu una altra persona que vol fer ús de la teleassistència cal que aporti també un informe mèdic.

Preu
  • El servei és gratuït.
  • Si la persona usuària no disposa de xarxa telefònica fixa i vol que l'Ajuntament li faciliti el terminal amb línia de telefonia mòbil: 4,30 euros mensuals (IVA inclòs).
Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  30 / 10 / 2018