Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Instal·lació de miralls parabòlics a la via pública

Sol·licitud d'instal·lació de miralls a la via pública per tal de facilitar la visibilitat als creuaments i/o punts conflictius.

No hi ha un model de mirall homologat.

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

  1. Empleneu el formulari.

  2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

  • Posteriorment, en cas d'acceptació de la sol·licitud, l'Ajuntament envia la llicència d'instal·lació del mirall. En cas contrari, l'Ajuntament comunica al ciutadà la denegació de la llicència.
  • Si la sol·licitud és per a la instal·lació d'un mirall al carrer, en un creuament per exemple, si el districte aprova la col·locació, tant el cost com la col·locació van a càrrec de l'Ajuntament.
  • Si el mirall s'ha demanat per situar-lo a la sortida d'un aparcament, si s'ha de col·locar a la via pública, la instal·lació la fa l'Ajuntament però el cost el paga el ciutadà. Si el mirall s'ha de situar dins les parets de l'aparcament, tant el cost com la col·locació van a càrrec del ciutadà.
  • No hi ha un model homologat de mirall.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona.

Documentació

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Per fer el tràmit cal aportar aquesta documentació:

  • Adjuntar un plànol de la zona i assenyalant el lloc exacte de col·locació del mirall.
Dates

Pot demanar-se en qualsevol moment.

Preu

    El tràmit és gratuït però si el mirall s'ha demanat per situar-lo a la sortida d'un aparcament, si s'ha de col·locar a la via pública, la instal·lació la fa l'Ajuntament però el cost el paga el ciutadà. Si el mirall s'ha de situar dins les parets de l'aparcament, tant el cost com la col·locació van a càrrec del ciutadà.

Organisme responsable