Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció en el Registre d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC)

Tenen obligació d'inscripció en el Registre:

 • Les indústries i establiments alimentaris, ubicats a la ciutat de Barcelona, que es dediquin a la producció, la transformació, l'elaboració l'envasament, l'emmagatzematge,la distribució, el transport i la importació (productes que no pertanyin a països de la Unió Europea) de:
  • Productes alimentaris i alimentosos destinats al consum humà.
  • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior.
  • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l'elaboració d'aliments.
 • Les empreses distribuidores d'aigua, mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.
 • Les instal·lacions que serveixen, en dependències pròpies, un conjunt de consumidors amb característiques similars i que sol·liciten un servei de menjar preparat, com ara escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuits psíquics, llars d'infants, cases de colònies, etc.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Empleneu el formulari que trobareu al web l'Agència de Salut Pública.

Imprimiu-lo i presenteu-lo, juntament amb la documentació requerida, preferentment al Registre de l'Agència de Salut Pública de Barcelona o a qualsevol registre oficial.

Qui ho pot demanar?

El responsable o representant legal de l'establiment.

On es pot fer?
Preu

  La taxa està subjecta al Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i les seves posteriors modificacions.

Organisme responsable
Darrera actualització  13 / 10 / 2017