Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció en el Registre d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC)

Tenen obligació d'inscripció en el Registre:

  • Les indústries i establiments alimentaris, ubicats a la ciutat de Barcelona, que es dediquin a la producció, la transformació, l'elaboració l'envasament, l'emmagatzematge,la distribució, el transport i la importació (productes que no pertanyin a països de la Unió Europea) de:
    • Productes alimentaris i alimentosos destinats al consum humà.
    • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior.
    • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l'elaboració d'aliments.
  • Les empreses distribuidores d'aigua, mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.
  • Les instal·lacions que serveixen, en dependències pròpies, un conjunt de consumidors amb característiques similars i que sol·liciten un servei de menjar preparat, com ara escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuits psíquics, llars d'infants, cases de colònies, etc.

Com tramitar

Presencialment