Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud de canvi de centre escolar

Procediment per a sol·licitar un canvi de centre dins de la ciutat, per canvi de domicili o altres circumstàncies.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Cal anar a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona i aportar la documentació requerida segons el cas.

 

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor legal del nen.

Documentació

Per canvi de centre escolar dins de la ciutat per motiu de canvi de domicili, cal presentar a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació els originals i fotocòpies dels documents següents:

  • Document d'identitat del pare, mare o tutor/a.
  • Llibre de família o document identificatiu del nen/a que s'ha d'escolaritzar
  • Volant de convivència on consti el pare, mare i/o tutor/a amb el nen/a en la nova adreça.
  • Alumnat de secundària: fotocòpia de les notes del curs anterior.         
On es pot fer?
Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  03 / 04 / 2019