Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts de la Generalitat de Catalunya per a l'adquisició d'habitatges

Ajuts del Pla d'habitatge 2012-2016 que concedeix la Generalitat de Catalunya en els següents casos:

 • Adquisició d'habitatges existents a preu concertat: Habitatges nous o usats amb superfície útil màxima de 90 m/120 m2 en el cas de les famílies nombroses, per a ús propi i amb un preu inferior al de l'habitatge lliure però superior al de l'habitatge de protecció oficial.

 

 • Adquisició d'habitatges nous amb protecció oficial de règim general: són habitatges nous amb superfície màxima de 90 m2 (108 m2 per persones discapacitades, 120 m2 per a famílies nombroses).

 

 • Adquisició d'habitatges nous amb protecció oficial, règim especial: són habitatges nous amb superfície útil màxima de 90 m2 (o de 120 m2 en el cas de famílies nombroses), per a ús propi.

 

 • Adquisició d'habitatge usat situat a Barcelona ciutat: són habitatges del mercat secundari i que no tenen cap tipus de protecció, i amb una superfície útil de 90 m2 (o de 120 m2 en el cas de famílies nombroses).

Els habitatges de preu concertat i de protecció oficial, tant de règim general com de règim especial, han d'haver estat qualificats com a tals per la Generalitat de Catalunya.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Us heu de dirigir a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona, preferentment amb cita prèvia*.

* La cita prèvia la podeu obtenir mitjançant el Telèfon d'Atenció i tràmits i de  la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona

Qui ho pot demanar?

Les persones que compleixin els requisits següents:

 • Habitatge existent concertat: Ingressos familiars ponderats no superiors 6,08 vegades l'IRSC (*).
 • Habitatges de règim general: Ingressos familiars ponderats no poden ser superiors a 5,14 vegades l'IRSC (*).
 • Habitatges de règim especial: Els ingressos no han de superar 2,33 vegades l'IRSC(*).
 • Habitatge usat: Ingressos familiars ponderats no han de superar: 6,08 vegades l'IRSC (*), 4,21 vegades l'IRSC (*).

Altres requisits comuns:

 • Els ingressos màxims familiars han de ser superiors al 5% del preu d'adquisició de l'habitatge.
 • Destinar l'habitatge a residència habitual.
 • No ser titulars del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi de cap habitatge protegit.
 • No ser titular d'un habitatge lliure, quan el valor d'aquest habitatge, calculat d'acord amb la normativa de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials no superi el 40 o 60 % de l'habitatge adquirit depenent dels casos.

(*) Indicador de renda de Suficiència de Catalunya

On es pot fer?
Dates

Pendent de convocatòria

Organisme responsable