Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Conservaciˇ i explotaciˇ publicitÓria dels quioscos de premsa

Procediment per a la licitació del contracte per al servei de conservació i manteniment dels quioscs de premsa de la ciutat de Barcelona, llevat els situats a La Rambla, i dels elements en ells instal·lats i per a l'explotació publicitària dels elements que tinguin aquest destí instal·lats en els quioscs.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

Han de presentar les propostes per escrit i adjuntant la documentació necessària d'acord amb el plec de condicions davant la oficina d'atenció ciutadana de Barcelona escollida, dins del termini establert.

Qui ho pot demanar?

Poden participar en el procediment per adjudicar el contracte les persones naturals o jurídiques, amb la condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica, i no es trobin en cap de les circumstàncies de prohibició per participar en un contracte.

On es pot fer?
Dates

Les dates de presentaciˇ d'ofertes: fins el 18 de novembre de 2013 incl˛s.

El termini del contracte serÓ de cinc anys amb efectes des de la seva data de formalitzaciˇ.

El contracte serÓ prorrogable de forma expressa i de mutu acord per las part, amb un preavÝs de sis mesos abans de la seva finalitzaciˇ, per un termini addicional de cinc anys mÚs.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  03 / 04 / 2019