Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a titulars de vehicles elèctrics, híbrids o que utilitzin combustibles no contaminants

El tràmit permet sol·licitar la reducció de la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica als propietaris de vehicles de tots tipus (excepte remolcs) que reuneixen qualsevol de les condicions següents:

 • vehicles elèctrics
 • que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen.
 • que utilitzin combustible benzina, amb emissions fins a 120gr/Km de CO2

La sol·licitud només s'ha d'efectuar una vegada i, un cop concedida, s'aplica als exercicis posteriors.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

En el cas de vehicles que ja estaven donats d'alta (ja matriculats): podeu sol·licitar la bonificació si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenança fiscal que regula aquest impost.

En el cas de vehicles nous (encara no matriculats): haureu de seguir el procediment detallat en el canal presencial d'aquest mateix tràmit.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per a vehicles nous (encara no matriculats):

-Haureu de seguir el procediment detallat en el canal presencial d'aquest mateix tràmit.

Per a vehicles que ja estaven donats d'alta:

 1. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. Per fer la tramitació és necessari que disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.
 2. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
 3. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
 4. Haureu de retornar, abans d'un mes, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida.

I després...

 • L'Institut Municipal d'Hisenda, en els casos que procedeixi, aplicarà la bonificació sol·licitada.
Qui ho pot demanar?

El titular del vehicle, per sí mateix, o a mitjançant persona que la representi, degudament autoritzada.

Documentació

En el cas de vehicles nous caldrà aportar:

 • Còpia de la Targeta d'Inspecció Tècnica de Vehicles

En el cas de vehicles que ja estaven donats d'alta:

 • No s'ha de presentar cap documentació.

En ambdós casos, si la tramitació es fa per mitjà de representant caldrà aportar:

 1. Autorització, degudament signada per la persona representada
 2. Fotocòpia del document d'identificació (NIF, DNI, NIE) de la persona representada.
 3. Fotocòpia del document d'identificació (NIF, DNI, NIE) del representant.
On es pot fer?
Dates

Per a vehicles nous (encara no matriculats):

 • en el moment de practicar l'autoliquidació de l'impost.
 • 15 dies, a comptar des de la data en que es va practicar l'autoliquidació, per acreditar els requisits necessaris per optar a la bonificació.

Per a vehicles que ja estaven donats d'alta:

 • el termini per presentar la sol·licitud finalitza el 3 de juny de l'any en curs. En el cas de sol·licituds presentades amb posterioritat, la bonificació tindrà efectes per l'exercici següent.
Preu

  Tràmit gratuït.

  Bonificació del 75% de la quota de l'impost.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  01 / 05 / 2017