Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Recollida d'animals de companyia (gats, gossos i fures) perduts, ferits o abandonats a la via pública. Localització i recuperació d'aquests animals.

Servei de recollida i custòdia d'animals de companyia perduts, ferits o abandonats a la via pública dins l'àmbit del municipi de Barcelona. No es recullen animals als propietaris que se'n vulguin desfer.

Localització i recuperació d'animals perduts o desapareguts per part dels seus propietaris.

Atenció

L'abandonament d'animals és un fet prohibit per la Llei catalana i l'Ordenament municipal, sancionant-se aquesta conducta tant per part de l'Administració Local, en base a l'Ordenança Municipal reguladora de la Protecció, Tinença i Venda d'Animals i també per la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que l'abandonament pugui ocasionar un risc per a la vida de l'animal la falta podrà ser considerada greu o molt greu.

En aquest marc, el Centre d'acollida d'animals de companyia de Barcelona no admet l'abandonament dels animals per part dels seus propietaris.

Com tramitar

Telefònic
Què podeu fer?

Podeu trucar al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia o a la Guàrdia Urbana, segons l'horari, per demanar el servei.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per sol·licitar la recollida d'un animal:

Truqueu al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia,  indicant de quin animal es tracta, on es troba, en quines condicions, etc,), en horari de dilluns a divendres de 8 a 14 hores. Fora d'aquest horari i els dissabtes i festius cal trucar a la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Per localitzar un animal perdut o desaparegut:

Truqueu, envieu un fax o un correu electrònic o aneu al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia. Haureu d'informar de les dades d'identificació i característiques físiques de l'animal, la data, hora aproximada i zona o lloc on es va perdre i el nom, cognoms, domicili i telèfon de contacte de la persona  que reclama.

I després...

Si l'animal que entra al Centre d'acollida té xip es contacta telefònicament amb el propietari. En cas que no sigui possible la comunicació, s'envia una una carta certificada per informar-ne de la recuperació i, si passats 15 dies no el recullen, es publica la trobada de l'animal al BOP. Passats 20 dies de la publicació, sense que ningú no el reclami, passa a ser considerat animal abandonat.

Si l'animal no té xip es considera animal abandonat. En aquest cas es deixen passar 21 dies laborables (dilluns a dissabte) i, si transcorregut aquest temps ningú no el reclama, passa a ésser considerat animal adoptable. Vegeu tràmit Adopció d'animals de companyia custodiats pel Centre d'Acollida d'Animals de Companyia.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que avisi de la presència d'un animal perdut, abandonat o ferit a la via pública.

Qualsevol persona que hagi perdut el seu animal de companyia.

On es pot fer?
Preu

    El servei de recollida es gratuït.

    Les despeses originades per la custòdia d'animals perduts aniran a càrrec del propietari d'acord amb l'ordenança fiscal vigent.

     

     

Organisme responsable
Darrera actualització  14 / 11 / 2018