Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Alta per naixement a Barcelona al Padró Municipal d'Habitants

Anotació immediata d'un naixement inscrit a la ciutat de Barcelona i que es dóna d'alta per primera vegada al Padró municipal d'habitants de Barcelona.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu iniciar la inscripció d'un nadó al Padró municipal d'habitants de Barcelona a la mateixa adreça dels seus progenitors.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Truqueu al Telèfon d'Informació i Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona on heu de facilitar les dades de la persona sol·licitant, així com les dades del nadó que voleu inscriure a la mateixa adreça del Padró municipal d'habitants de Barcelona.

I després...

  • Rebreu per correu postal ordinari, al domicili d'empadronament, les instruccions de formalització del tràmit, el full de sol·licitud i la informació de la documentació necessària.
  • Haureu d'enviar abans d'un mes el full de sol·licitud signat i la documentació requerida.
  • Posteriorment, podreu comprovar les dades d'inscripció al volant de convivència que rebreu per correu postal ordinari.
Qui ho pot demanar?

Els pares o representants legals del nadó.

Documentació

La documentació per a la tramitació telefònica ha de ser amb fotocòpia llevat que s'indiqui el contrari.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

  • Llibre de família actualitzat amb la inscripció del nadó o certificat de naixement.
  • Document d'identificació (*) de la persona sol·licitant.

L'Ajuntament està facultat per a sol·licitar documentació addicional acreditativa per a comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal.

(*) Documentació d'identificació en vigor de les persones majors d'edat:

  • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir.
  • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen. (En cas d'aportar Certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen).
  • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

Preu

    Tràmit gratuït

Organisme responsable
Darrera actualització  24 / 11 / 2018