Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informació i consulta de dades estadístiques

Servei d'informació i difusió de dades estadístiques referides a Barcelona, tant a les seves divisions administratives o estadístiques i al conjunt de terme municipal, com al seu entorn natural (Entitat i Regió Metropolitana) així com a les informacions globals de marcs territorials més amplis.

El fons documental es nodreix bàsicament de:

 • Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona.
 • Síntesi de la ciutat.
 • Estadístiques temàtiques: població, moviments demogràfics, mercat de treball, dades econòmiques, etc.
 • Informes i documents estadístics.
 • Guies estadístiques.

El servei es concreta amb:

 • Atenció i orientació personalitzada als usuaris segons la seva demanda específica.
 • Sala de lectura per a la consulta de documentació estadística.
 • Consulta on-line del catàleg de dades estadístiques.
 • Venda de publicacions del Departament d'Estadística.
 • Servei de fotocòpies.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu fer el tràmit per internet mitjançant la pàgina web d'Estadística.

 

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Accediu al web del Departament d'Estadística.

Qui ho pot demanar?

Tot tipus d'usuaris: investigadors, estudiants, empreses, etc.

Documentació

Per fer la consulta no cal documentació.

Dates

Pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  09 / 05 / 2019