Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta, reclamació i inclusió en el cens electoral

Consulta, rectificació i/o inclusió en el cens electoral de les persones empadronades en el Padró Municipal d'Habitants de Barcelona, i que no consten o consten amb dades errònies al cens electoral.

 

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu consultar si esteu inclosos al cens electoral.

El tràmit de reclamació i inclusió només es fa de manera presencial.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Truqueu al telèfon d'informació i tràmits i faciliteu les dades.

Qui ho pot demanar?

En funció de les eleccions, al cens han de constar:

Eleccions a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya:

 • Ciutadans de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de celebració de les eleccions i que constin empadronats a Barcelona.

Eleccions municipals:

 • Ciutadans de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de celebració de les eleccions i que constin empadronats a Barcelona.
 • Ciutadans de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols, que hagin manifestat la seva voluntat de vot i que constin empadronats a Barcelona i que tinguin 18 anys o més el dia de les eleccions.
 • Ciutadans de països no comunitaris amb els que Espanya ha signat convenis de reciprocitat (Bolívia, Cab Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguai, Perú, Trinitat i Tobago i Xile), que hagin sol·licitat la seva inscripció al cens electoral i que constin empadronats a Barcelona i, que a més han de reunir els següents requisits:

Ser major de 18 anys i no estar privat del dret de sufragi actiu.

Posseir l'autorització de residència a Espanya amb la targeta de de residència de llarga durada o targeta de residència permanent.

Haver residit legalment un mínim de 5 anys (noruecs 3 anys) el dia de la votació. En cas de no rebre la carta del Cens Electoral tot i reunir els requisits hauràn d'aportar el Certificat de Residència que emet a Barcelona l'Oficina d'Estrangers de Barcelona

Si un ciutadà vol saber si té dret a vot podrà facilitar les seves dades a l'INE a través del telèfon 901 101 900 per posteriorment poder presentar l'opció de vot davant l'Ajuntament.

Eleccions al Parlament Europeu:

 • Ciutadans de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de celebració de les eleccions i que constin empadronats a Barcelona.
 • Ciutadans de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols, (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Holanda, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Eslovaca, , República Txeca, Romania, Suècia i Xipre) que hagin manifestat la seva voluntat de vot i que constin empadronats a Barcelona.

La consulta al cens l'ha de fer el mateix interessat.

Documentació

No cal aportar cap documentació.

On es pot fer?
Dates

Eleccions a les Corts Generals de 26 de juny de 2016:

 • Termini d'exposició i reclamació del cens electoral: del 9 al 16 de maig de 2016 (Atenció: Festa a Barcelona 16/5/2016)
 • Resolució de les reclamacions per part de l'Oficina del cens electoral: del 9 al 16 de maig de 2016
 • Exposició de la resolució a l'Ajuntament:
 • Recursos contra la resolució: 5 dies des de la notificació.
 • Sentència i notificació: 5 dies des de la interposició de recurs.

Cal tenir en compte que les reclamacions fetes fora del termini establert per a reclamacions en període electoral tenen efecte per a les següents eleccions.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable