Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta, reclamació i inclusió en el cens electoral

Aquest tràmit permet consultar les dades censals de les persones empadronades en el municipi de Barcelona i rectificar-les en el cas que hi constin amb dades errònies.

També permet incorporar en el cens electoral a aquelles persones que no hi constin.

Important: En cas que vulgueu consultar les vostres dades censals i el col·legi electoral de la ciutat de Barcelona on poder exercir el dret a vot en les properes eleccions, accediu al tràmit Consulta del col·legi electoral de la ciutat de Barcelona.

Atenció

Cal saber que, en funció de les eleccions, el cens estarà format per:

Eleccions a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya:

  • Ciutadans de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de celebració de les eleccions i que consten empadronats a Barcelona.

Eleccions municipals:

  • Ciutadans de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de celebració de les eleccions i que consten empadronats a Barcelona.
  • Ciutadans de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols, que hagin manifestat la seva voluntat de vot i que consten empadronats a Barcelona i que tinguin 18 anys o més el dia de les eleccions.
  • Ciutadans de països no comunitaris amb els que Espanya ha signat convenis de reciprocitat (Bolívia, Cab Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguai, Perú, Trinitat i Tobago i Xile), que han sol·licitat la seva inscripció al cens electoral i que consten empadronats a Barcelona i, que a més reuneixen els següents requisits:

-Ser major de 18 anys i no estar privat del dret de sufragi actiu.

-Posseir l'autorització de residència a Espanya amb la targeta de residència de llarga durada o targeta de residència permanent.

-Haver residit legalment un mínim de 5 anys (noruecs 3 anys) el dia de la votació. En cas de no rebre la carta del Cens Electoral tot i reunir els requisits han d'aportar el Certificat de Residència que emet a Barcelona l'Oficina d'Estrangers de Barcelona.

-Si un ciutadà vol saber si té dret a vot, podrà facilitar les seves dades a l'INE a través del telèfon 901 101 900 per posteriorment poder presentar l'opció de vot davant l'Ajuntament.

Eleccions al Parlament Europeu:

  • Ciutadans de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de celebració de les eleccions i que consten empadronats a Barcelona.
  • Ciutadans de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Holanda, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Eslovaca, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre) que han manifestat la seva voluntat de vot i que consten empadronats a Barcelona.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu consultar si esteu inclosos al cens electoral. El tràmit de reclamació i inclusió només es pot fer de manera presencial.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Truqueu al telèfon d'informació i tràmits i faciliteu les dades que us demanarà l'operador telefònic.

Qui ho pot demanar?

La consulta al cens l'ha d'efectuar la persona interessada.

Documentació

No cal aportar cap documentació.

On es pot fer?
Dates

El termini d'exposició i reclamació del cens electoral, així com la resolució de les reclamacions per part de l'Oficina del cens electoral i les dates per interposar recursos contra les resolucions varien en funció de cada convocatòria.

Cal tenir en compte que les reclamacions fetes fora del termini establert en el període electoral tenen efecte per a les següents eleccions.

Eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017: del 3 al 10 de novembre, ambdós inclosos.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  01 / 12 / 2017