Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei d'informació i atenció a les dones

Servei de proximitat i multidisciplinar adreçat a les dones des dels Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) i que ofereix:

Informació i Atenció:

 • Informació sobre la xarxa de recursos de la ciutat que poden ser d'interès per les dones: sanitaris, socials, laborals, formació, beques d'estudi, participació, dinamització, associacionisme de dones, entre d'altres.
 • Informació sobre recursos específics en situacions de discriminació i/o violència masclista.
 • Atenció a les diferents demandes de les dones: escolta, contenció i orientació.
 • Atenció a les demandes d'informació i coordinació dels professionals, així com el teixit associatiu.

Treball grupal:

 • Creació i conducció de grups de dones amb l'objectiu de millorar la situació personal, reflexionant sobre actituds, habilitats o rols, i guanyant autonomia.
 • Organització de tallers de temàtiques d'interès per a les dones: autoestima, eines personals, autodefensa, sexualitat, etc.

Dinamització, sensibilització i treball amb la comunitat:

 • Elaboració i coordinació d'activitats informatives, de sensibilització i de prevenció adreçades a les dones i a població en general: xerrades, seminaris, ...
 • Col·laboració i coordinació amb la xarxa associativa i de dones del territori.
 • Sensibilització i prevenció amb el teixit associatiu per les situacions de violència masclista.
 • Participació en plans comunitaris i de barri per promoure la inclusió de les dones en les seves activitats.

Servei d'assessorament jurídic:

 • Informació sobre drets de les dones en els següents àmbits: processos de separació i divorci, laboral , estrangeria, o violència masclista.
 • Assessorament sobre tràmits legals, procediments penals o administratius, informació per a sol·licitar el servei de justícia gratuïta i torn d'ofici especialitzat.
 • Atenció jurídica personalitzada.
 • Orientació personalitzada en les actuacions judicials.
 • Xerrades sobre qüestions relacionades amb els drets de les dones.

Servei d'acompanyament psicològic:

 • Atenció psicològica a les dones en situacions d'especial vulnerabilitat (com ara: processos de separacions, dols, assetjament moral o sexual, relacions abusives, etc.).

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos, amb cita prèvia, al punt d'atenció i informació escollit per demanar informació, atenció i assessorament.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Es tracta d'un servei ambulatori per a les dones. També s'hi pot accedir per derivació d'altres professionals. Cal trucar al punt d'informació i atenció escollit  per demanar cita prèvia.

Per accedir als serveis d'assessorament jurídic o d'acompanyament psicològic s'ha de demanar hora a través de la tècnica responsable del PIAD.          

Qui ho pot demanar?

Aquest servei va adreçat a dones majors de 12 anys que visquin, estudiïn o treballin a Barcelona.

 

On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualització  30 / 10 / 2018