Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)

Servei municipal d'àmbit de ciutat que ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents) i a persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència.

Ofereix atenció integral per tal de poder treballar els processos de recuperació de les persones ateses tinguin o no tinguin necessitat de recursos d'acollida.

És la porta d'entrada als recursos públics i privats d'acolliment d'urgència i de llarga estada per a dones que viuen situacions de violència masclista i pels seus fills i filles.

Disposa d'un equip multidisciplinari integrat per professionals del treball social, l'educació social, la psicologia, el dret i la inserció laboral.

També ofereix assessorament i suport a professionals d'altres serveis que intervenen en situacions de violència masclista.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Es tracta d'un servei ambulatori d'accés directe per a les persones que reuneixin els requisits.També s'hi pot accedir per derivació d'altres professionals.

Cal demanar visita trucant al telèfon del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), els dilluns de 9 a 18 h. i dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9 a 20 hores.

Si es tracta d'una situació d'urgència es pot anar directament de dilluns a divendres de 9 a 17 hores. Es recomana trucar abans.

Fora d'aquest horari, caps de setmana i dies festius, us podeu adreçar al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.

Qui ho pot demanar?

Dones de la ciutat de Barcelona, majors d'edat que viuen o han viscut una situació de violència masclista

Infants i adolescents que viuen o han viscut en contextos de violència masclista.

Adolescents víctimes de relacions afectivo-sexuals abusives, esporàdiques o de parella, o altres manifestacions de violència masclista en les quals no estan implicats ni la mare ni el pare, o actual parella d'una o l'altre.

Persones de l'entorn proper de les dones, infants o adolescents directament afectats/des per la violència masclista

Des del SARA s'atenen totes les persones que reuneixin aquests requisits independentment que:

  • Estiguin o no empadronades. Es prima la situació real per sobre de la situació administrativa.
  • Tinguin o no la seva situació regularitzada legalment quan es tracta de dones o menors estrangers.
  • Hagin interposat o no denúncia per la situació de violència viscuda.
  • Estiguin convivint amb la persona agressora o hagin trencat amb ella.

On es pot fer?
Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 10 / 2018