Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció en el Registre Ciutadà per a formar part del Consell de Ciutat o de la Comissió de Seguiment del Consell de barri

El Registre Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona és una eina, un mitjà, que agrupa ciutadans i ciutadanes, que han manifestat la seva voluntat de participar en els afers de la ciutat, i que els permet formar part del Consell de Ciutat o de la Comissió de Seguiment del Consell de barri, que són espais consultius de participació municipal.

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació, en què els representants de l'Ajuntament i de la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat. Les persones que volen participar en aquest consell s'escullen de manera aleatòria entre les inscrites en el Registre Ciutadà, i les nomena l'alcalde o alcaldessa.

El Consell de Barri és un òrgan de participació territorial per a totes les qüestions referents al barri. La Comissió de Seguiment del Consell de Barri és l'encarregada de fer el seguiment dels temes plantejats al Consell de Barri i preparar l'ordre del dia de les sessions següents. En aquesta comissió poden estar representats els ciutadans del Registre Ciutadà, quan el seu nombre al barri sigui significatiu.

L’Ajuntament informa periòdicament a les persones inscrites en el Registre dels principals afers municipals i d’assumptes relacionats amb la participació i l’associacionisme a la ciutat.

Per a més informació podeu consultar aquest enllaç.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos a qualsevol de les Oficines d'Atenció Ciutadana i fer la sol·licitud o demanar la modificació de dades de la inscripció mitjançant instància.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

  • Descarregueu-vos la instància. Podeu accedir a aquest document mitjançant l’enllaç de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
  • Empleneu la instància amb les vostres dades. Imprimiu dues còpies i signeu-les.
  • El dia de la cita lliureu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

Posteriorment, es realitzarà un sorteig per seleccionar els ciutadans/nes que formaran part del Consell de Ciutat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà o ciutadana de Barcelona

Documentació

Model d'instancia genèrica de l'Ajuntament de Barcelona. Podeu descarregar-vos la instància aquí.

No es necessari aportar documentació complementària.

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 05 / 2019