Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripciˇ en el Registre CiutadÓ per a formar part del Consell de Ciutat o de la Comissiˇ de Seguiment del Consell de barri

El Registre Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona és una eina, un mitjà, que agrupa ciutadans i ciutadanes, que han manifestat la seva voluntat de participar en els afers de la ciutat, i que els permet formar part del Consell de Ciutat o de la Comissió de Seguiment del Consell de barri, que són espais consultius de participació municipal.

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació, en què els representants de l'Ajuntament i de la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat. Les persones que volen participar en aquest consell s'escullen de manera aleatòria entre les inscrites en el Registre Ciutadà, i les nomena l'alcalde o alcaldessa.

El Consell de Barri és un òrgan de participació territorial per a totes les qüestions referents al barri. La Comissió de Seguiment del Consell de Barri és l'encarregada de fer el seguiment dels temes plantejats al Consell de Barri i preparar l'ordre del dia de les sessions següents. En aquesta comissió poden estar representats els ciutadans del Registre Ciutadà, quan el seu nombre al barri sigui significatiu.

L’Ajuntament informa periòdicament a les persones inscrites en el Registre dels principals afers municipals i d’assumptes relacionats amb la participació i l’associacionisme a la ciutat.

Per a més informació podeu consultar aquest enllaç.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar la inscripció al Registre Ciutadà.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

En clicar el botó "Iniciar tràmit" accedireu al web de Participació on podreu emplenar el formulari corresponent.

I desprÚs...

Posteriorment, es realitzarà un sorteig per seleccionar els ciutadans/nes que formaran part del Registre Ciutadà.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà o ciutadana de Barcelona.

Documentaciˇ

Model d'instancia genèrica de l'Ajuntament de Barcelona. Podeu descarregar-vos la instància aquí.

No es necessari aportar documentació complementària.

Dates

En qualsevol moment.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  09 / 05 / 2019