Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció en el Registre Ciutadà per a formar part del Consell de Ciutat o del Consell Ciutadà de Districte

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona, en el qual els representants de la ciutadania i els representants de l'Ajuntament debaten els afers principals de la ciutat.

La inscripció al Registre de ciutadans i ciutadanes és el vehicle per poder participar en el Consell de Ciutat o en el Consell Ciutadà de districte, de les Comissions de seguiment dels Consells de Barri. Els ciutadans que participen en el Consell Ciutadà de districte són escollits aleatòriament del cens del Districte (no cal estar inscrit en el Registre Ciutadà).

Entre tots els inscrits al Registre, s'escolliran aleatòriament, fins a quinze ciutadans i ciutadanes nomenats per l'alcalde o alcaldessa.

Els ciutadans i ciutadanes que surtin escollits ho seran per un període de dos anys, els dos primers de la legislatura, finalitzat aquest període és procedirà a la renovació dels ciutadans i ciutadanes per un altre període de dos anys fins al final de la legislatura.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana i fer la sol·licitud o demanar la modificació de dades de la inscripció mitjançant instància

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Aneu a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana dels districtes i presenteu la sol·licitud d'inscripció o de modificació de dades mitjançant una instància. Podeu descarregar-vos la instància aquí.

I després...

Posteriorment i, sota la presidència de la Secretaria General de l'Ajuntament, es realitzarà un sorteig per seleccionar els quinze ciutadans/nes que formaran part del Consell de Ciutat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà o ciutadana de Barcelona

On es pot fer?
Dates

La vigència del Registre Ciutadà és indefinida.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  19 / 09 / 2018