Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts per a dones treballadores amb fills menors de 3 anys

Deducció a l'impost sobre la renda de les persones físiques per a mares amb fills menors de 3 anys que treballin fora de casa.

Aquesta mesura fiscal es basa en una deducció a la declaració de la renda de 1.200 euros anuals, com a màxim, o en el cobrament mensual de 100 euros per fill. Els imports seran inferiors segons les cotitzacions anuals.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Hi ha dues opcions:

  • Incloure la deducció a la declaració anual de l'impost de la renda de les persones físiques o, per a les mares no obligades a declarar, emplenar la sol·licitud de devolució ràpida.
  • De forma anticipada, cal fer la sol·licitud amb model normalitzat a qualsevol oficina de l'Agència Tributària, per correu, a través de la web www.agenciatributaria.es o trucant al telèfon d'informació de l'Agència Tributària.

Aquest sistema permet el cobrament mensual de fins a 100 euros per fill, a través de tranferència bancària.

No és necessari reiterar la sol·licitud cada any, excepte en el cas que calgui comunicar l'alta de nous fills que donin dret a aquest ajut.

Qui ho pot demanar?
  • Dones treballadores donades d'alta a la Seguretat Social o mutualitat que convisquin amb fills menors de 3 anys.
  • El pare o tutor, en cas de tenir la guàrdia i custòdia o per defunció de la mare.

En el cas de fills adoptats o acollits, la deducció es podrà aplicar durant els tres anys posteriors a la data d'inscripció de l'adopció o l'acolliment en el Registre Civil. Quan no sigui necessària la inscripció, deducció es podrà practicar a partir de la data de la resolució judicial o administrativa.

On es pot fer?
Organisme responsable
  • Administraciˇ General de l'Estat
Darrera actualitzaciˇ  06 / 02 / 2018