Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts per a dones treballadores amb fills menors de 3 anys

Deducció a l'impost sobre la renda de les persones físiques per a mares amb fills menors de 3 anys que treballin fora de casa.

Aquesta mesura fiscal es basa en una deducció a la declaració de la renda de 1.200 euros anuals, com a màxim, o en el cobrament mensual de 100 euros per fill. Els imports seran inferiors segons les cotitzacions anuals.

Més informació al web de l'AEAT.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Hi ha dues opcions:

  • Incloure la deducció a la declaració anual de l'impost de la renda de les persones físiques o, per a les mares no obligades a declarar, emplenar la sol·licitud de devolució ràpida.
  • De forma anticipada, cal fer la sol·licitud amb model normalitzat a qualsevol oficina de l'Agència Tributària, per correu, a través de la pàgina web o trucant al telèfon d'informació de l'Agència Tributària.

Aquest sistema permet el cobrament mensual de fins a 100 euros per fill, a través de tranferència bancària.

No és necessari reiterar la sol·licitud cada any, excepte en el cas que calgui comunicar l'alta de nous fills que donin dret a aquest ajut.

Qui ho pot demanar?
  • Dones treballadores donades d'alta a la Seguretat Social o mutualitat que convisquin amb fills menors de 3 anys.
  • El pare o tutor, en cas de tenir la guàrdia i custòdia o per defunció de la mare.

En el cas de fills adoptats o acollits, la deducció es podrà aplicar durant els tres anys posteriors a la data d'inscripció de l'adopció o l'acolliment en el Registre Civil. Quan no sigui necessària la inscripció, deducció es podrà practicar a partir de la data de la resolució judicial o administrativa.

On es pot fer?
Organisme responsable
  • Administraciˇ General de l'Estat
Darrera actualitzaciˇ  12 / 12 / 2018