Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei d'atenció precoç per a la petita infància

És un servei d'atenció precoç per a infants, fins als 6 anys, que presenten trastorns en el desenvolupament de qualsevol etiologia, i a les seves famílies i que es presten en els Equips Interdisciplinaris per a la petita infància. Ofereixen un conjunt d'actuacions de caire preventiu, de detecció, de diagnòstic i d'intervenció terapèutica de caràcter interdisciplinari.

Fan suport a la integració escolar i social i es coordinen amb els professionals dels serveis de salut, d'educació i socials.

Formen part de la xarxa pública d'atenció precoç que es troba distribuïda territorialment a la ciutat.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

 Es pot accedir per derivació dels professionals d'altres serveis o també l'interessat pot sol·licitar una entrevista al propi Equip Interdisciplinari per a la petita infància (EIPI) que li correspongui.                       

Qui ho pot demanar?

Infants dels districtes de Ciutat Vella i de Nou Barris amb trastorns de desenvolupament i les seves famílies.

Documentació

Cal aportar tota la documentació disponible que pugui ajudar a establir el diagnòstic.                                                        

On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 10 / 2018