Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Programa d'activitats escolars de l'Ajuntament de Barcelona

Activitats educatives adreçades a la població escolar de les escoles bressol i dels centres d'educació infantil, primària i secundària obligatòria de la ciutat i de la seva àrea d'influència.

Les activitats que s'ofereixen, cobreixen un ampli espectre temàtic: Música i arts escèniques, cinema, arts plàstiques, participació i cultura solidària, entorn natural i educació ambiental, ciència i tecnologia, educació per a la mobilitat, salut i prevenció de riscos, educació física, accés a la informació, empreses de serveis, mitjans de comunicació, serveis municipals, transport públic, coneixement històric,...

Les activitats es publiquen en el web del Programa d'Activitats Escolars per facilitar al professorat la tasca de decisió sobre les més adequades a la seva planificació educativa.

Com tramitar

Telef˛nic
Com es fa el trÓmit?

Accediu al web del Programa d'Activitats Escolars per informar-vos de les activitats que s'ofereixen i de com reservar-les.

També podeu fer la reserva trucant a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.    
                                                                            

Qui ho pot demanar?

El professorat de les escoles de Barcelona

On es pot fer?
Dates

Durant el curs escolar

Preu

    El preu varia segons l'activitat.

    Hi ha també activitats gratuïtes.

Organisme responsable