Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei especialitzat d'atenció a la infància i l'adolescència (SEAIA)

Servei d'atenció a la infància i a l'adolescència i a les seves famílies. Aquest servei es presta des dels equips d'atenció a la infància i adolescència (EAIA), distribuïts territorialment.

Es dedica a la valoració, actuació i atenció d'infants en situació o risc de desemparament i al seguiment de les seves famílies: - Necessitats bàsiques del noi/a no ateses - Actuació negligent o agressions dels pares vers als menors.

Un equip de professionals interdisciplinar (treball social, pedagogia, psicologia, educadors socials es fa càrrec del/a menor i defineix les accions educatives, d'allotjament, relació amb els seus familiars,...més adients per a garantir el seu benestar, millorar la seva qualitat de vida i el seu desenvolupament.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Cal estar sent atès pels Serveis Socials d'Atenció Bàsica, la Direcció General d'Atenció al Menor de la Generalitat, la Fiscalia de Menors o altres entitats que s'encarreguen de vetllar pel benestar dels nens i nenes i adolescents.

Qui ho pot demanar?

El servei s'adreça a nenes i nens i adolescents, menors de 18 anys i les seves famílies, en situació de risc social, en un entorn social i familiar molt desfavorable per al seu desenvolupament (maltractaments, negligències, necessitats bàsiques no cobertes,..).

Documentació

Informe del Centre de Serveis Socials o d'un organisme competent en protecció de menors.

On es pot fer?

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  31 / 10 / 2018