Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Premi Barcelona Associacions a les Bones Pràctiques de Participació i Foment de l'Associacionisme

Convocatòria anual de l'Ajuntament de Barcelona i del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona per recolzar les iniciatives que duen a terme les associacions de la ciutat, adreçades a l'impuls de processos participatius i al foment de la participació de la ciutadania.

L'objectiu del premi és reconèixer les bones pràctiques i projectes que desenvolupen les entitats per incentivar la participació ciutadana i enfortir l'associacionisme.

Les propostes es valoraran en funció d'aquests conceptes: adaptació a les noves realitats, resultats, activitats, metodologies i nous enfocaments de qualitat a favor de la participació. Es valorarà l'interès general i la utilitat social de les propostes presentades.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Les bases estan disponibles a Torre Jussana-Serveis Associatius o a la seva pàgina web

Les propostes s'han de presentar al Consell Municipal d'Entitats Ciutadanes de Barcelona,  mitjançant la seva pàgina web. La documentació que es presenti per mitjà del web ha d'estar en format pdf.

Qui ho pot demanar?

Poden concórrer a aquest premi les entitats i associacions de la ciutat de Barcelona que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre i que constin en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes. Les candidatures d'entitats i els seus projectes de bones pràctiques han de ser presentats per dos avaladors. Poden exercir com avaladors:

 • Entitats del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes que siguin associacions o fundacions
 • Consells sectorials de participació d'àmbit de ciutat
 • Consells ciutadans de districte
 • Consell de Ciutat
Documentació

Un exemplar del projecte en format digital i/o paper per lliurar al registre.

 

La proposta de bones pràctiques s'haurà d'ajustar als següents punts en aquest ordre:

 • Nom de l'associació.  
 • Títol de la bona pràctica
 • Tema tractat   
 • Objectius 
 • Col·lectius a qui s'ha adreçat: perfil dels participants, nom i tipus de participació (en relació a les diferents actuacions desenvolupades).
 • Justificació social i/o organitzativa de la bona pràctica 
 • Estratègies i metodologies aplicades 
 • Tipus d'organització amb la què s'han dut a terme les actuacions desenvolupades 
 • Descripció del pla de treball, calendari i de les activitats realitzades
 • Explicació del pressupost d'ingressos i despeses utilitzat al projecte.
 • Avaluació dels resultats aconseguits amb l'utilització d'indicadors elaborats per valorar objectius.  
 • Cartes d'aval de les dues entitats i/o òrgans de participació avaladors.

 En cas de projectes presentats de forma col·lectiva, cal adjuntar les autoritzacions de la resta d'entitats participants a l'entitat receptora.

Material de suport:

 • Currículum de l'entitat  
 • Vídeos o DVD en format estàndard de menys de 10 minuts de durada
 • Fotografies o altres materials gràfics  
 • Materials editats de difusió de les activitats  
 • Articles de premsa o d'altres tipus que hagin aparegut en publicacions 
On es pot fer?
Dates

Pendent de convocatòria 

Preu

  La dotació econòmica global és de 15.000 euros, repartits en dos premis:

  • 1r Premi: 9.000 euros
  • 2n Premi: 6.000 euros 
Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 05 / 2017